Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem

Spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám
vznikl v létě 2006 a navazuje na činnost Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Modrá sedmikráska, který pracoval při MV SPMP Brno a Speciálně pedagogickém centru Brno, Ibsenova 1 od roku 1994.

Aktivity spolku Úsměvy probíhají v prostorách spolku na Nerudově 7 v Brně, v prostorách Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno a v dalších pronajatých prostorách podle charakteru a zaměření akce.

Cílem spolku Úsměvy je:

  • pomoc rodičům překonat těžkou situaci, kterou je narození dítěte s Downovým syndromem ( DS) – informační materiály, knihy týkající se problematiky DS, zkušenosti ostatních rodičů, pomůcky na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • předávání kontaktů na logopedy, speciální pedagogy, fyzioterapeuty, psychology a odborné lékaře; zprostředkování nových metod, které přispívají k pozitivnímu vývoji dítěte (zkušenosti ze zahraničí)
  • pořádání přednášek odborníků (lékařů, psychologů, sociálně právních pracovníků, logopedů..)
  • podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti
  • pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a účelném využívání volného času lidí s DS
  • seznamování veřejnosti s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS