SUKI

Spolek uživatelů kochleárního implantátu SUKI je pacientská organizace, která už od roku 1994 podporuje uživatele kochleárního implantátu a jejich rodiny.

1 Vytvořených sbírek
38 500 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Spolek uživatelů kochleárního implantátu SUKI je pacientská organizace, která už od roku 1994 podporuje uživatele kochleárního implantátu a jejich rodiny. SUKI se dlouhodobě angažuje v různorodých činnostech. Podporuje sdílení zkušeností a edukaci uživatelů kochleárního implantátu a jejich rodin v rámci rehabilitačních pobytů, pořádá letní tábory pro děti i dospívající s kochleárním implantátem a aktivně prosazuje práva a potřeby svých členů prostřednictvím advokačních aktivit. SUKI se také zapojuje do činnosti mezinárodních organizací včetně WHO a spolupracuje s odborníky z oblasti medicíny, vzdělávání a sociálních služeb. Naším dlouhodobým cílem je zkvalitňování života uživatelů kochleárního implantátu a osvěta veřejnosti. 

Rychlé kontakty

Web: http://www.suki.cz/novy-web-suki/
E-mail: m.stibranyi@suki.cz
Telefon: 776337362

Sociální sítě