SOS dětské vesničky, z.s.

Pomáháme ohroženým dětem prožít jejich dětství v láskyplné rodině s jejich vlastními rodiči nebo pěstouny.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Poskytujeme celkem 6 typů služeb:


V rámci terénní sociální služby pracujeme s ohroženými rodinami, kterým pomáháme řešit krize, které by rodičům znemožnily pečovat o děti.

Vedle toho provozujeme krizová centra, kde se dětem dostává 24hodinová péče. Snažíme se zde vytvořit rodinné prostředí, ve kterém se jedna teta-pečovatelka stará o maximálně 4 děti.

Doprovázíme pěstouny, kteří pečují o více dětí a mají problém najít vhodné bydlení. Ti můžou „zakotvit“ ve známých SOS dětských vesničkách, které máme v ČR tři. Odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny ale poskytujeme i mimo ně.


Myslíme i na to, aby děti mohly trávit čas smysluplně v našem volnočasovém centru.


Mladým lidem, kteří prošli pěstounskou nebo ústavní péčí, nabízíme podporu v začátku jejich samostatného života v domě na půl cesty.
Ohroženým rodinám s dětmi nabízíme tréninkové bydlení a pomáháme rodičům zvládat samostatné každodenní povinnosti i náročnější problémy.