Skládanka,z.s

Celý náš život je z něčeho složen. Vše kolem nás je složeno z dílů, které dohromady dávají celek. I naše společnost je složený organismus, jsme lidé mladí, středního věku, senioři, muži, ženy, zdraví, nemocní, tělesně i mentálně postižení. Vždy však mluvíme o ČLOVĚKU. Skládanka chce na svých akcích ukázat, že každý ČLOVĚK má ve společnosti své nenahraditelné místo. A pokud je v něm jen trochu dobré vůle, je schopen komunikace s každým.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojit mentálně postižené občany do běžného života, rozvoj jemné i hrubé motoriky při práci v tvz. tvořivé dílně a jejich socializace. K těmto účelům slouží Cestovní Kavárna Skládanka a drobné občestvení na akcích spolku Skládanka, z.s. a nebo veřejných, kde prezentuje činnost a přibližuje aktivity ,výrobky i terapeutickou službu již můžete podpořit zakoupení v tomto stánku .

Rychlé kontakty

Web: wwww.skladankazs.cz
E-mail: skladanka16@seznam.cz
Telefon: 774958197

Sociální sítě