RváčOff

RváčOff, domov pro partičku na spektru. „Každý je originál.“

1 Vytvořených sbírek
42 071 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Domov se zvláštním režimem RváčOff je laskavým domovem pro klienty s poruchou autistického spektra s chováním náročným na péči. Je to prostorný, ale zároveň útulný domov pro maximálně 8 klientů, ve věkovém rozmezí 15–30 let.


Cílem Domova RváčOff je umožnit klientům spokojený život, navzdory jejich zdravotním omezením. RváčOff se snaží co nejvíce přiblížit běžnému rodinnému životu a přistupuje ke
každému klientovi individuálně. „Každý je originál“.


DZR RváčOff provozuje Oblastní charita Jičín.