RSOP, z.s.

Účelem spolku je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále pak spolek poskytuje jiné návazné sociální služby, které jsou součástí uceleného komplexu poskytnuté pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným, bez omezení věku.

1 Vytvořených sbírek
6 440 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU:

– Poskytování sociálního poradenství (ambulantně, zejména v kanceláři).       

– Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, včetně ubytoven.       

– Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo odděluje od běžné společnosti.        

– Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce.        

– Součinnost při adaptaci osob propuštěných z výkonu trestu a podpora klientů probační a mediační služby v Nymburce.       

– Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro sociálně znevýhodněné děti a mládež.

Více zde: https://rsop-nymburk.webnode.cz/o-nas/