Psí senioři v nouzi, z.s.

Pomáháme pejskům z ČR starším 7 let formou DOČASNÉ PÉČE, tzv. dočasky, což je jakýsi mezistupeň mezi útulkem a přímým domovem. Nejsme azyl, domeček, kde najdete všechny pejsky. Jsme parta lidi, dočaskářů, která ,,ubytuje" pejsky přímo u sebe doma. K dnešnímu dni je nás 10 – 15 a dle našich finančních možností bychom rádi rozšiřovali náš tým, abychom mohli pomáhat stále více a více pejskům, kteří naší pomoc žalostně potřebují.

1 Vytvořených sbírek
583 993 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Pejsci k nám přicházejí z útulků, velmi výjimečně od majitelů nezvládajících se o svého mazlíčka starat (nemoc, úmrtí). Následně projdou chlupáči kompletní veterinární péčí (krevní rozbory, vyšetření srdce, kastrace, odstranění nádorů, čistění zubů a další), kterou útulky poskytovat nemohou, jelikož jde o finančně dosti náročnou záležitost, nicméně VELMI nezbytnou pro další fungování a prodloužení života psa. Co si budeme povídat, v útulcích, ač jsme za ně neskutečně vděčni, mají většinou staří pejsci tu nejmenší šanci na další (spokojený) život. Bez lásky a adekvátní pomoci většinou dříve umírají.

Jelikož jsou chlupáči umístěni uvnitř v domácnosti u nás dočaskářů, jsme s nimi v kontaktu více a můžeme tak zjistit povahu psa, co je třeba v chování upravit, naučit…Někteří pejsci už prostě zapomněli, nebo se bohužel neměli kde naučit správným sociálním návykům. Ve finále je nafotíme, vytvoříme inzerci, a vybíráme trvalý domov na míru.

Nové majitele vybíráme velice pečlivě, podepisují s námi adopční smlouvu, a pokud se nejedná o složitější případ, kdy náš spolek nabízí doživotní úhradu veterinárních nákladů, hradí se adopční poplatek, který je stanoven individuálně. Po adopci jsme s novými majiteli v kontaktu, pravidelně nám zasílají fotky a informace, jak se psovi daří. Může nastat i vážná situace, kde se o psa majitelé dále nemohou starat, v takovém případě musí být pes vrácen vždy do naší péče.

Těmito výše popsanými kroky dáváme starším pejskům de facto NOVOU ŠANCI NA ŽIVOT! Děkujeme vám, našim dočaskářům a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit vše kolem fungování spolku (převozy, focení, inzerce, atd.).

Možná se to nezdá, ale je za tím hromada práce a peněz, a víte co? MÁ TO SMYSL!