Vyjádření k aktuální situaci na klinice Axon

tisková zpráva

Praha 12. 10. 2022 – V souvislosti s ověřováním využití financí probíhá komunikace mezi Donio a pacienty AXONU, kteří na naší platformě mají/měli založenou výzvu a ověřujeme, zda faktury, které nám zaslala neurorehabilitační klinika AXON, souhlasí s návštěvami, které absolvovali jednotliví pacienti. Vzhledem k usnadnění administrativní náročnosti pro obdarované (osoby, v jejichž prospěch jsou výzvy zakládány) jsou finance z jednotlivých výzev propláceny přímo klinice oproti fakturám za rehabilitace pacientů.

Do této chvíle probíhala spolupráce v pořádku, nicméně stížností je více a jelikož nám záleží na našich dárcích i zakladatelích, situaci intenzivně řešíme. Rozhodli jsme se pozastavit vyplácení prostředků neurorehabilitační klinice AXON do objasnění celé situace. Situaci prověřujeme i s pojišťovnou. Pokud zjistíme nejasnosti, jsme připraveni podniknout právní kroky a poskytnout postiženým náhradu škody. Na podobné bázi spolupracujeme s dalšími organizacemi a podobnou situaci řešíme poprvé.

Finance jsou zasílány přímo na účet jednotlivých FO, které si terapie hradí, pokud trvají na proplacení faktury AXONU, vždy tak činíme na základě jejich souhlasu.

Momentálně jsme pozastavili veškerou spolupráci s klinikou a reagujeme na požadavky uživatelů, kterým klinika neodpovídá, jsme připraveni s nimi celou záležitost řešit tak, aby byly finance využity opravdu na pomoc potřebným osobám.

Podívejte se na i na další sbírky, které na Donio aktuálně běží: www.donio.cz

Kontakt pro média

Máte-li zájem o rozhovor, podklady nebo fotografie, neváhejte se nám ozvat. I mediální podpora je ohromná pomoc na cestě ke zdárnému konci sbírek, které pomáhají. Jsme zkrátka pro každou mediální dobrost, tak se nám ozvěte. <3

Na vaše zprávy se těšíme na donio@donio.cz.

Odpovědi na nejčastější otázky, které v Donio dostáváme.