Pomoc potřebným, z.s.

Sdružení je dobrovolnou společenskou, nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické i právnické osoby, které projevují snahu pomáhat potřebným formou všeobecné, nebo specifické zooterapie, v souvislosti s pozitivními, přírodními vlivy.

1 Vytvořených sbírek
6 500 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Vznik se datuje do r. 2005, kdy zájem o dobrovolnou charitativní činnost paní Veroniky Supové přesáhla její možnosti a byla nutná organizační a finanční pomoc. V současné době sdružení chová a cvičí v rámci zooterapie řadu zvířátek.

Cílem sdružení je:

  • vytvořit materiální a personální podmínky pro podporu a rozvoj všech dostupných forem pomoci tělěsně, nebo duševně handicapovaných osob, které jsou zcela, nebo převážně odkázáni na cizí pomoc, s využitím pozitivního působení kontaktů se zvířaty.
  • Šířit osvětu, směřující k pozitivnímu chápání života a soužití v živé přírodě bez ohledu na majetkové, finanční, politické, nebo jiné poměry.
  • Chovat zvířata, nebo pomáhat s péčí a zaopatřením zvířat za účelem provádění zooterapie.
  • Budovat další stanoviště pro potřebu přechodného ustájení zvířat v oblastech, kde je zvýšený zájem, nebo potřeba o tento druh léčebné a rehabilitační formy.
  • Působit na zlepšování životního prostředí a vyvážeností flory a fauny.
  • Spolupracovat s veřejností a veřejnými i soukromými institucemi, zabývajícími se problematikou, související s činností a posláním sdružení.