Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Pardubice je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

1 Vytvořených sbírek
49 860 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Oblastní charita Pardubice podporuje rodiny i jednotlivce v péči o své blízké prostřednictvím

sociálních a zdravotních služeb, které poskytuje převážně v domácnostech klientů, tedy v jejich přirozeném prostředí. Jako jediná nezisková organizace poskytujeme služby ve všech obcích na Pardubicku a Holicku. Mezi naše služby patří:

– domácí zdravotní péče

– domácí hospicová péče, paliativní ambulance

– pečovatelská služba

– osobní asistence

– odlehčovací služby

– služby pro rodiny s dětmi

– služby pro pěstouny

Dále provozujeme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, sociální šatník a rodinná centra v Luži a Holicích. Dobrovolníci z našeho dobrovolnického centra nám pomáhají např. při realizaci Tříkrálové a potravinové sbírky, doučování dětí ze sociálně slabých rodin nebo volnočasových aktivitách pro seniory.