Nové Město pod Smrkem

Město leží v malebné krajině pahorkatiny, jejímž protikladem jsou Jizerské hory, které se strmě zvedají za posledními domy Nového Města pod Smrkem. Východnímu panoramatu dominuje nejvyšší hora Jizerských hor – Smrk (1 124 m n. m.), která leží na státní hranici s Polskem.

1 Vytvořených sbírek
118 100 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Současné Nové Město pod Smrkem tento název užívá od roku 1945. Je městem zdánlivě bez mimořádných kulturně historických památek. Má však svoji významnou technickou historii, podobně jako jiná tzv. „horní města“.

Na dnešním Mírovém náměstí dříve téměř ve středu stávala radnice (Rathaus). Vyhořela v roce 1948. Celé náměstí obklopovaly malebné, zčásti dřevěné domky s podloubím, které byly strženy v 60. letech 20. století. Ve městě zůstalo několik hrázděných domů, ale mimo náměstí a bez podloubí. Při troše pozornosti tyto domy najdete v nejstarší zástavbě, např. v ulici Revoluční.

Poblíž náměstí na rohu s Palackého ulicí je budova Městské knihovny. Naleznete zde i muzeum. Nové Město mělo výjimečně bohaté muzeum. To však bylo na začátku 70. let minulého století zrušeno. Část sbírkového fondu se dostala do Severočeského muzea v Liberci, část do okresního archivu a další zbytky jsou v muzeu v Chrastavě a Frýdlantu.

Od budovy Městského úřadu je kousek ke kostelu sv. Kateřiny. Založen byl roku 1607 Kateřinou z Redernu jako původně evangelický. Kostel bohužel nemá pozoruhodnou ani bohatou výzdobu. Pozornost si zaslouží snad jen oltářní obraz Disputace sv. Kateřiny Alexandrijské od malíře Josefa Rittera von Führich (kopie). V období vánoc je vystavován vánoční betlém (německá práce). Za kostelem je Menzelův pomník, který byl vystavěn v roce 1880 na památku významného botanika a místního faráře.

V ulici Blahoslavově je evangelický kostel, vystavěný v letech 1911–1912 podle návrhu architekta Otty Bartninga.

V Celní ulici, stranou centra města, je hřbitov. Před hřbitovem je nenápadný pomník obětem 2. světové války. Zřejmě jsou zde uloženy i ostatky vězňů z koncentračního tábora z Monowic z pochodu smrti. Pochod procházel Novým Městem na Frýdlant 1. března 1945.

Nejnápadnější na novoměstském hřbitově je rodinná hrobka Klingerů. Byla postavena v roce 1901. Od konce války mauzoleum chátralo a dokonce se zvažovala jeho demolice. V roce 1993 bylo prohlášeno za kulturní památku a z peněz ministerstva kultury se dočkalo opravy. Nově bylo otevřeno 01. 05. 2000. Při jihozápadní zdi je na hřbitově další podnikatelská hrobka rodiny Mazelů, výrobců porcelánu. Asi v polovině hřbitova na východní straně je honosná hrobka rodiny Neumannů. Emil Neumann byl ředitelem zdejší německé školy a významným spisovatelem Frýdlantska. Zabýval se hlavně lidovou slovesností a pověstmi.

Další zajímavostí je památkově chráněná budova secesních lázní s bazénem, vířivkou a saunou, která byla v roce 2005 zrekonstruována. Oblíbeným výletním místem je také pramen novoměstské kyselky, nebo přírodní koupaliště.

Okolí nabízí výborné možnosti letní i zimní turistiky. Oblíbené je putování a poznávání příběhů Jizerskohorských pomníčků. V okolí města jsou pomníčky Streitův obrázek, Oslí buk, Enderův kříž, Rückertova smrt a Körtelův obrázek u Červeného buku. Naleznete zde celou řadu značených turistických cest, včetně cesty na nejvyšší horu české strany Jizerských hor Smrk (1 124 m n. m.). Poblíž jeho vrcholu je ocelová rozhledna z roku 2003.

Rychlé kontakty

Web: https://www.nmps.cz/
E-mail: starosta@nmps.cz
Telefon: 482 360 321