Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT

Pro podporu výchovy a zejména pak čtenářské gramotnosti na ZŠ a rozvoji čtenářské praegramotnosti na MŠ, v naplnění úsilí MŠMT v oblasti vzdělávacích plánů, s možností implementace knih s poučením přímo do rodin, proto vznikl Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT, a to ke dni 10. 9. 2016.

2 Vytvořených sbírek
8 856 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Tento Nadační fond sdružuje prostředky investorů, které jsou pak využity na knižní dary při pořádaných akcích, zejména čtenářské aktivity na základních školách či výchovné akce k rozvoji praečtenářské gramotnosti v mateřských školách. Nezapomínáme ani na čtenářské aktivity v praktických školách, kde jsou také děti velmi potřebné. 

Do každé darované knihy pak vkládáme logo přímého dárce a podporujeme tak i významný marketing pro dárce, aby právě tento dárce měl určitou konkurenční výhodu a získal tak větší pozornost potenciálních klientů.

Stěžejním posláním Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT je i podpora malých malotřídních základních škol, zejména v obcích do 500 obyvatel, kde finanční hospodaření těchto škol je velmi náročné a mnohdy nemohou investovat tak, jak by si přály.

Rychlé kontakty

Web: https://www.nflepsizivot.cz/
E-mail: vavrik64@gmail.com
Telefon: 777 367 311