Matice Křemešnická, o.p.s.

Účelem Společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj poutního místa Křemešník.

1 Vytvořených sbírek
365 993 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Účelem Společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj poutního místa Křemešník a to zejména:

  • – pořádání odborných přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení,
  • – osvětová, vzdělávací a muzejní činnost,
  • – komunikace s orgány státní správy, samosprávy a s orgány Evropské unie při spolupráci na rozvoji regionu,
  • – podpora a rozvoj volnočasových aktivit,
  • – ochrana rázu krajiny,
  • – rozvoj infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek,
  • – získávání finančních prostředků a jejich využívání na opravy budov v okolí poutního místa Křemešník a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice,
  • – získávání finančních prostředků a jejich využívání na jakékoliv další veřejně prospěšné aktivity v souladu s cílem komplexního rozvoje poutního místa Křemešník.