Nadační fond LA VIDA LOCA

Nadační fond založila v roce 2015 Martina Opava jako poděkování Vesmíru za uzdravení svého muže z rakoviny. Obrovskou vděčnost, kterou jako maminka dvou malých dětí cítila, potřebovala vložit do smysluplné práce na podporu těch méně šťastných. Namísto onkologie si vybrala pomoc odloženým novorozencům, o nichž se dozvěděla během svého těhotenství, protože jak sama říká: „zvládneme vše, jen na to nesmíme být sami“.

1 Vytvořených sbírek
30 380 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Pilotní projekt, Život v kufříku si získal okamžitou podporu předních českých neonatologů, psychologů, zdravotních sester, přechodných pěstounů a stovek dobrovolníků. Aktuálně je v projektu zapojeno 61 nemocnic napříč Českou republikou. Realizace projektu Život v kufříku odhalila hned několik oblastí, jež bohužel český stát dlouhodobě přehlíží, a které by bez naší podpory měly nedozírný negativní dopad na konkrétní životy dětí již s tak těžkým osudem. Z tohoto důvodu vznikly další podpůrné projekty: Životní příběh – na podporu znevýhodněných dětí; DOBROŠKOLA – s výchovně-edukativním a osvětovým cílem pro žáky ZŠ. 

Společným cílem našich aktivit je znovuobnovit víru společnosti v dobro, neziskový sektor, mezilidskou solidaritu a posílit osobní zodpovědnost za svůj vlastní životní příběh.