Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Hospic svaté Hedviky je obecně prospěšná společnost působící v oblasti Kladno a okolí od roku 2013. Poskytujeme zdravotní a sociální služby, a to konkrétně hospicovou péči, odlehčovací službu a odborné sociální poradenství. Nabízíme také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

1 Vytvořených sbírek
42 666 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Domácí hospicová péče nabízí specializovanou a odbornou péči o pacienta v terminálním stavu onemocnění. Cílem naší péče je pomáhat lidem v době těžké nemoci, být doma vedle svých blízkých. Zdravotnickou, psychologickou a sociální podporu poskytujeme nejen umírajícím, ale také blízkým, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí.

Odlehčovací služby jsou poskytované rodinám, které zejména dlouhodobě pečují o své blízké a potřebují od náročné péče odlehčit. Péči zajišťujeme doma a převážně nahrazujeme komplexní péči, kterou poskytuje rodina. Jedná se zejména o pomoc s péčí o hygienu, podáváním stravy, kontakt se společenským prostředím, podpora a pomoc při běžných aktivitách dne.

Nabízíme odborné sociální poradenství celým rodinám i samotnému klientovi.

Dle potřeb nabízíme možnosti vypůjčení polohovacího lůžka a různých kompenzačních pomůcek, které usnadní celkovou péči o klienta/pacienta.