Fórum mobilních hospiců, z. s.

Usilujeme o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Proto podporujeme mobilní hospice. Prosazujeme co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění. Mobilní hospice se starají o pacienty. My se staráme o hospice, aby měly pro svou práci co nejlepší podmínky.

1 Vytvořených sbírek
139 155 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Fórum mobilních hospiců pomáhá zlepšovat kvalitu péče a dostupnost služeb mobilních hospiců. Chceme, aby každý, kdo si to přeje, mohl zemřít doma obklopen svými blízkými bez ohledu na to, jak náročnou péči jeho stav vyžaduje. Vzděláváme, vyjednáváme s politiky, informujeme.