Domácí hospic sv. Mikuláše, z.ú.

Jsme nezisková organizace. Cílem naší služby je, aby pacient na konci života netrpěl nesnesitelnou bolestí,aby byla zachovaná jeho lidská důstojnost a aby mohl odejít ve svém vlastním domácím prostředí.

2 Vytvořených sbírek
267 568 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Zajištujeme :
 odbornou péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 zapůjčení zdravotních a polohovacích pomůcek k usnadnění péče (polohovací
postel, koncentrátor kyslíku, WC křeslo…)
 odbornou pomoc a podporu rodiny při ošetřování a doprovázení nemocného
 na přání pacienta a rodiny zajistíme i kněze
 odbornou pomoc a péči při úmrtí pacienta a o tělo zemřelého
 odbornou pomoc rodině po úmrtí

Rychlé kontakty

Web: www.hospicsvmikulase.cz
E-mail: hospissvmikulase@seznam.cz
Telefon: 607 553 469