Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Posláním Domácího hospice Nablízku je doprovázet umírající a jejich blízké, kteří o ně pečují. S respektem k lidské důstojnosti přinášíme odbornou pomoc, úlevu a podporu.

1 Vytvořených sbírek
149 202 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Nabízíme tyto služby:

·         Domácí hospicová péče,

·         Ambulance paliativní medicíny,

·         Sociální poradna,

·         Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Přinášíme všestrannou odbornou pomoc lidem v závěru života v oblasti zdravotní, sociální, psychické a spirituální.

Aktivně zajišťujeme zdroje pro stabilní fungování a rozvoj organizace a dostupnost našich služeb.

Naší činností informujeme o domácí hospicové péči a měníme pohled společnosti na umírání doma jako přirozené součásti života.