Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

DIACEL Písek vznikl 29. 11. 2006 na základě několikaletého fungování Klubu rodičů při Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR. Sdružuje rodiče, přátele a především děti, které mají svůj život komplikovaný nelehkým údělem, který s sebou nese závažné onemocnění –diabetes nebo celiakie (nesnášenlivost lepku, nutná bezlepková dieta).

1 Vytvořených sbírek
26 400 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Diacel Písek dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem pomoci nemocným dětem o plné začlenění do společnosti.


V průběhu celého roku pořádá mnoho aktivit pro zdravotně postižené děti, jejich rodiny i širokou veřejnost. Nejvýznamnější aktivitou jsou zimní a letní ozdravně edukační pobyty pro děti s cukrovkou, bezlepkovou dietou a kombinovaným postižením.

Rychlé kontakty

Web: https://www.diacel.cz
E-mail: diacel@seznam.cz
Telefon: 605 88 89 80