Česko-japonská společnost

Česko-japonská společnost je nezisková organizace (zapsaný spolek) zaměřená na rozvoj spolupráce a vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Japonskem. Znovuzaložena v roce 1990, v roce 2011 oceněna Ministrem zahraničních věcí Japonska za „mimořádné zásluhy o rozvoj japonsko-českých vztahů“.

1 Vytvořených sbírek
181 680 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Cíle činnosti:

  • napomáhat rozvoji vzájemného poznání, porozumění, respektu a inspirace mezi obyvateli ČR a Japonska,
  • napomáhat uvedení japonské kultury do obecného povědomí české veřejnosti, stimulovat zájem české veřejnosti o studium japonštiny a tradičních i soudobých japonských disciplínve spolupráci s partnerskými organizacemi v Japonsku a ČR podporovat zájem Japonců o českou kulturu a napomáhat integraci japonské komunity v ČR do místního prostředí,
  • šíření znalostí o Japonsku mezi českou veřejností všemi formami, t.j. pořádáním přednášek, kurzů, dílen, seminářů a sympozií, filmových a divadelních představení, koncertů a videoprojekcí, výstav, přehlídek, festivalů atd., prováděním konzultační a poradenské činnosti,
  • vydávání a distribuci publikací a informačních materiálů, spolupráci se sdělovacími prostředky obou zemí,
  • spolupráci se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně prospěšných vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Japonskem, včetně iniciativ napomáhajících rozvoji vzájemně prospěšné obchodní činnosti,
  • pomoc při navazování sesterských styků mezi organizacemi všech typů i jednotkami územní správy v obou zemích, při uskutečňování výměny mládeže, jednotlivců a různých zájmových skupin i při rozvoji cestovního ruchu,
  • podporu tvorby, bádání, studia a činností, jejichž obsah nebo cíle jsou inspirovány vzájemným působením kultur obou zemí, včetně aspektů filosofických, morálních, obecně ekologických atd.,
  • spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi

Rychlé kontakty

Web: https://japan.cz/
E-mail: office@japan.cz
Telefon: +420 722 099 268