Náboženská obec CČSH

Jsme křesťané, kteří věří a vyznávají jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, pramen dokonalé lásky, jednoty a života.

1 Vytvořených sbírek
92 000 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Jsme křesťané, kteří věří a vyznávají jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, pramen dokonalé lásky, jednoty a života.

Naším posláním je hlásat a šířit evangelium – radostné poselství o věrné Boží lásce v Ježíši Kristu a její vládě (Boží království). Tato Boží láska se vrcholně projevila v Kristově vykupitelské oběti kříže.

Naším znakem je Kristův kalich ve spojení s křížem. Neboť kalich vyjadřuje Kristovu lásku obětující se na kříži za všechny.

I přes svoji nedokonalost náležíme Pánu Ježíši Kristu a patříme k jeho lidu. Usilujeme jako církev Kristova žít hodnoty Božího království, kterými jsou spravedlnost, pokoj a radost. Ty Ježíš přinesl lidstvu a s ním vstupují do naší přítomnosti.

Jsme otevřeni všem, kdo hledají smysl života, kladou si otázky duchovního charakteru a potřebují pomoc druhých nebo sami chtějí pomáhat.

Rychlé kontakty

Web: https://www.ccsh.cz/
E-mail: ustredni.rada@ccsh.cz
Telefon: 220 398 102