Armáda spásy

Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli, její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace.

1 Vytvořených sbírek
200 051 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Armáda spásy, mezinárodní hnutí, je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli. Její služba je motivována Boží láskou. Jejím posláním je kázat evangelium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat potřeby lidí bez diskriminace.

Posláním služeb Armády spásy je naplňovat sociální, zdravotní a duchovní potřeby lidí, kteří zažívají ohrožení, osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební.