Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. poskytuje registrovanou sociální službu osobní asistence a volnočasové aktivity pro osoby s různým zdravotním handicapem

1 Vytvořených sbírek
5 500 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

  • Základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

  • Odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek 

  • Návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a předchozí domluvě v rámci terénní služby

  • Prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel

  • Základní, odborné a technické sociální poradenství pro sluchově postižené 

  • Informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením

  • Metodická pomoc organizacím se společným sídlem

  • Bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v úřední dny pondělí a středa

Rychlé kontakty

Web: https://www.alfaprerov.cz/
E-mail: alfaprerov@centrum.cz

Sociální sítě