Nadace Leontinka

Více než 16 let pomáháme zrakově postiženým, zejména dětem a mladým lidem, obstát ve světě, který na zrak spoléhá.

3 Vytvořených sbírek
92 300 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Nadace Leontinka už více než 16 let pomáhá zrakově postiženým, zejména dětem a mladým lidem, obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Dlouhodobě finančně podporuje osobní asistenci, financuje speciální pomůcky pro zrakovou stimulaci a diagnostické nástroje pro včasné rozpoznání zrakových vad. Jednou z jejích priorit je podpora služby rané péče, která pomáhá dětem se zrakovým postižením od narození do sedmi let a jejich rodinám ve všech regionech České republiky. Financuje také výcvik asistenčních pejsků pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením s financováním neurorehabilitací, které nehradí zdravotní pojišťovny.