Hospic sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: „Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku."

16 Vytvořených sbírek
1 527 468 Kč Celkem vybráno

Podpořit organizaci

Pomozte Hospici sv. Jiří

Podpořit

Aktuální sbírka

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Od roku 2014 nabízíme na Chebsku a Tachovsku zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Profesionální paliativní péči poskytuje velký multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky a duchovního.

Rychlé kontakty

Web: http://www.hospiccheb.cz
E-mail: fundraising@hospiccheb.cz
Telefon: 739 341 097

Sociální sítě