Empowering z.ú.

Naším posláním je pomoc s integrací ukrajinských uprchlíků tím, že jim poskytujeme vysoce kvalitní jazykové kurzy a další terapeutické služby v útulných komunitních prostorách, jejichž součástí je i kavárna. Zaměstnáváme učitele, terapeuty a další odborníky, kteří utekli z Ukrajiny, a poskytujeme uprchlíkům tyto zásadní služby zdarma. Nabízíme také nadstandardní služby široké veřejnosti, členům našeho příspěvkového programu, podnikům a školám.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Hodnoty

Zlepšování kvality života uživatelů našich služeb, sponzorů a zaměstnanců. Zachování integrity prostřednictvím transparentnosti a odpovědnosti. Péče o všechny zaměstnance, uživatele služeb, prostory a vztahy. Podpora našich klientů, vyjádřená prostřednictvím našich činností, skutků a slov.

Vize

V našem centru pro jazyk, zdraví a pohodu a prostřednictvím naší silné komunitní sítě poskytujeme služby provozováním následujících činností:

⇨ Usnadnění integrace a zajištění zaměstnání při současném zmírnění negativních dopadů odcizení. Nabízíme minimálně 80 hodin týdně interních a online intenzivních, kontextuálních a zábavných jazykových kurzů pro 500 uprchlíků zdarma. Zaměstnáme minimálně šest učitelů jazyků z Ukrajiny na plný úvazek.

⇨ Zmírnění úzkosti, depresí a traumat a zároveň podporování duševní a emocionální pohody a odolnosti výukou sebeléčebných technik. Poskytujeme komplexní terapii traumat vedenou kvalifikovanými ukrajinskými odborníky a nabízíme další služby včetně pobytů v přírodě a ergoterapii na čerstvém vzduchu, např. Zahradničení.

⇨ Provozování příjemné a kavárny, kde se bude podávat kvalitní a výživná strava a bude prostorem, který usnadní integraci do komunity a vytvoří místo pro setkávání a navazování kontaktů. Zároveň poskytne zaměstnání uprchlíkům.

⇨ Poskytování příspěvkových členských programů. To nám umožňuje nabízet určitou hodnotu výměnou za podporu, kterou dostáváme, a vytvářet příležitost pro členy přímo posilovat postavení uprchlíků.

Shrnutí Projektu

Dosud opustily Ukrajinu kvůli ruské invazi přes 4 miliony lidí a každý den jich přibývá. Podle Ministerstva vnitra české republiky bylo k začátku května 2022 uděleno povolení k pobytu přes 320 000 vysídleným Ukrajincům, kteří žádají o azyl v České republice. Drtivou většinu ukrajinských uprchlíků v České republice tvoří ženy a děti.

Česká republika je pro lidi prchající z Ukrajiny jasnou volbou. Důvodem je nejen její blízkost, ale i to, že obě země jsou slovanské národy se společnou historií a podobnými jazyky. V roce 2018 žilo v České republice již 132 481 Ukrajinců, což z nich činí jednu z největších menšinových skupin v zemi.

Zatímco Česká republika nabízí mnoho výhod, Ukrajinci, kteří jsou v současnosti vysídleni kvůli válce, odešli ze svých domovů bez jakékoliv přípravy a téměř bez prostředků, což značně ztěžuje obvyklý proces integrace. Osoby prchající před válkou jsou navíc vystaveny obrovskému stresu, aby uspokojily své bezprostřední potřeby, k čemuž se přidává zátěž v podobě značného nezpracovaného traumatu. Díky osobnímu úsilí o získání finančních prostředků, které vyneslo více než 6500 liber, jsme se o tom přesvědčili na vlastní kůži. V březnu 2022 jsme přímo pomohli a přepravili 34 lidí (a dva psy a dvě kočky), kteří prchali ze slovensko-ukrajinské hranice do České republiky, a pak jsme jim pomohli najít bydlení a práci. Podpořili jsme také uprchlické středisko ve slovenské Ubľe tím, že jsme dovezli velké množství zásob, které toto středisko konkrétně poptávalo. Kromě toho jsme poskytli více než 2000 jídel, oblečení a další specializované předměty do koridoru humanitární pomoci v Ubľe a nadále podporujeme mnoho uprchlických center v Praze tím, že aktivně vyhledáváme, jakou pomoc bychom jim mohli poskytnout, např. potraviny. V současné době poskytujeme výuku angličtiny v ubytovně pro uprchlíky Červeného kříže.

Největší počet vysídlených osob míří samozřejmě do Prahy, jakožto hlavního města. Místní a státní správa a ekonomické zdroje mají své limity. V důsledku toho existuje řada překážek pro ukrajinské státní příslušníky hledající útočiště, které je těžké překonat. Tuto bezprostřední zátěž pomáháme zmírnit poskytováním komplexních služeb prostřednictvím našeho komunitního centra pro jazyk, zdraví a pohodu.

Cíle a záměry

Uprchlíkům v Praze pomůžeme překonat bezprostřední překážky, kterým čelí, tím, že se zaměříme na následující hlavní cíle a úkoly:

Zřídit pro uprchlíky centrum pro jazyk, zdraví a pohodu

Abychom mohli poskytovat níže uvedené služby, pronajali jsme si prostory na roční bázi za cenu 35 000 Kč (cca 1 300 eur/1 400 USD) měsíčně. Adresa prostoru se nachází na výhodném místě s dobrou dopravní dostupností na hlavní vlakové nádraží a do centra města, a to na adrese Bořivojova 86 v Praze 3. Prostor nabízí 150 m2 s následujícími místnostmi: kavárna a uvítací prostor s venkovním posezením, velký prostor pro výuku/workshopy, dvě víceúčelové místnosti a soukromá terapeutická místnost. Celá budova může obsloužit přibližně 600 osob týdně.

Výuka jazyků pro uprchlíky

Náš výzkum poukazuje na to, že většina ukrajinských uprchlíků, kteří přišli do Prahy, má jen malé nebo žádné znalosti českého jazyka. Někteří se mohou spolehnout na znalost angličtiny, aby si našli práci, ale mnozí z nich mají také omezenou znalost angličtiny, což jim ponechává jen malé možnosti zaměstnání u místních podniků. Všechny bezplatné kurzy poskytované místními jazykovými školami jsou nyní plné a je tu mnoho vysídlených osob, které nemají finanční prostředky na zaplacení výuky češtiny a nebo angličtiny.

U osob, které již tak zažívají obrovský stres, se k němu přidává ještě další odcizení v podobě neznalosti místních jazyků, nezbytných pro rychlé začlenění do společnosti. Naším řešením je zavedení jazykového centra, které nabízí kurzy češtiny a angličtiny. Tyto lekce budou zajišťovat učitelé z Ukrajiny a budou pro studující zdarma.

Poskytování terapeutických služeb pro uprchlíky

Válečný stres má obrovský dopad na psychiku a nervový systém vysídlených osob. Tento stres exponenciálně zvyšuje nejistá budoucnost, nevyhovující nebo žádné možnosti ubytování, nedostatek soukromí a stability a pocit odcizení v cizí zemi. Když se k tomu přidá další stres z nutnosti starat se o malé děti, starší osoby nebo postižené přátele či příbuzné, zvyšují tyto naléhavé faktory pravděpodobnost, že bude zanedbán klíčový proces zvládání a zmírňování traumatu.

Naším řešením je poskytnout uprchlíkům bezpečný prostor pro zpracování traumatu. Tento proces povedou ukrajinští odborníci s různými zkušenostmi v oblasti psychoterapie, fyziologické terapie, muzikoterapie a arteterapie. Skupinové workshopy a individuální konzultace budou mimo jiné zahrnovat: neurolingvistické programování, kognitivně-behaviorální terapie a další psychologické terapie, tanec, hudební a pohybové terapie, vyprávění příběhů, jógu, dýchání, meditaci, qi gong, rodinné workshopy, masáže a hloubkové léčení – „deep healing“, reiki a specializované terapie traumatu.

Poskytnutí zaměstnání uprchlíkům

Existuje řada důvodů, proč není snadné najít zaměstnání okamžitě. Častým problémem je jazyk. Web Expats.cz to označil za vážný problém, který ještě zhoršuje nedostatek dostupných kurzů češtiny a angličtiny kdekoli ve městě.

V našem centru pro jazyk, zdraví a pohodu chceme zaměstnat 20 uprchlíků prostřednictvím přímého zaměstnání i jako OSVČ. Pracovní příležitosti nabízíme v souvislosti s následujícími službami:

Terapie

Naše organizace bude propagovat a nabízet terapeutické i jiné služby, které budou většinou poskytovat přímo uprchlíci. Tím bude zajištěna jednak jejich zaměstnanost a současně tím přispějí k uspokojování potřeb ostatních uprchlíků. Terapeuti a instruktoři budou osoby samostatně výdělečně činné a budou z našeho rozpočtu placeni konkurenceschopnou hodinovou sazbou.

Služby budou poskytovány v našem centru na adrese Bořivojova 86, Praha 3 – Žižkov. Budeme využívat léčebnou sílu přírody prostřednictvím zahrádkářských, turistických, tábornických a i jinak specializovaných pobytů na čerstvém vzduchu na soukromých pozemcích u České Lípy.

Vedení kavárny

Součástí našeho centra pro jazyk, zdraví a pohodu bude kavárna, která bude otevřena široké veřejnosti. V kavárně chceme zaměstnat čtyři ukrajinské uprchlíky.

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy budou vedeny ukrajinskými uprchlíky a bude se vyučovat čeština a angličtina. Tyto služby bude organizace propagovat a nabízet. Lektorům bude vyplácena konkurenceschopná mzda poskytovaná z našeho rozpočtu. Kurzy budou probíhat v našem centru na adrese Bořivojova 86, Praha 3 – Žižkov a také jako výjezdové programy.

Rychlé kontakty

Web: https://www.empowering.cz
E-mail: tereza@empowering.cz
Telefon: + 420 608 279 549

Sociální sítě