BETHANY dům pomoci

Jsme terénní sociální služba, jejíž poslání je poskytnutí zdarma kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují,  veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit.

2 Vytvořených sbírek
37 610 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Více o organizaci – jakékoliv další informace, které chcete o organizaci sdělit

Protože si uvědomujeme, že stáří je moudré, současně bezbranné a opomíjené snažíme se o prolnutí generací.

Organizujeme společné trávení volného času seniorů a mladé generace v domovech seniorů.

Organizujeme vánoce pro seniory, kde můžete obdarovat vámi vybraného opuštěného seniora.

Pro děti už 5 rokem organizujeme dětský příměstský tábor Kiekertek, který kromě jiného taky vždy nese myšlenky prolínání generací.

Organizujeme kurzy pro pečující o staré či nemocné v domovech seniorů i v domácnostech.

Sociální sítě