Úspěšně vybráno:

Složili jste se na pestřejší terapie pro děti z Vesny

Vybráno 0 Kč 150 000 Kč
od 148 dárců
 -
148 dárců
Celkem se zapojilo
1 014 Kč
Průměrná výše daru
52 713 Kč
Nejvyšší dar
87 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Složili jste se na pestřejší terapie pro děti z Vesny

Vybráno 0 Kč 150 000 Kč
od 148 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
19. 1. 2024
Poslední aktualita

30. 4. 2024 12:09

Aktuální informace

V první várce objednávky nových pomůcek na ergoterapii jsme vybrali ty aktuálně nejdůležitější, které nám tak moc chyběly! Jedná se o pomůcky, zejména pro děti s těžšími formami neurologických poruch, které potřebují celotělovou stimulaci a taktéž pomůcky pro
děti s poruchou autistického spektra. Objednány byly dvě speciální houpačky (závěsné systémy), které podpoří stimulaci vestibulárního aparátu a dalších systémů. Houpačka loď, poslouží zejména v místnosti Snoezelen k polohování dětí s coma vigile, těžkou mentální retardací či velkými poruchami tělesné hybnosti. Druhou houpačkou je tzv. „parašutista“, která je naopak aktivizační. Dětem pomůže s trénováním funkce horních končetin, vizuomotorickou koordinací oko-ruka, integrací tonických reflexů a posílení svalového tonu. Dále jsme vybrali pěnový dutý válec k trénování propriocepce (tělesné vnímání) a svalové síly se svalovým tonem. Ke stimulaci tělesné citlivosti jsme zvolili vibrační podložky a plošinu. Díky Vám, štědrým dárcům, budeme mít dostatek vibračních podložek do všech ergoterapeutických cvičeben. Tyto speciální podložky umožní dětem v naší péči správnou a tolik potřebnou integraci vibračního čití a ohraničení tělesného schématu. Poskytují také relaxaci a uleví od bolesti. Postupně budeme objednávat další pomůcky, o kterých Vás budeme informovat i v podobě fotodokumentace.

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních se specializuje na léčbu dětí a dospívajících s dětskou mozkovou obrnou, s nervovými poruchami včetně svalové dystrofie, s onemocněním pohybového
aparátu, stavy po úrazech a ortopedických operacích a dále s onkologickými i respiračními chorobami. Probíhá zde lázeňská péče u dětí a dospívajících ve věku od 3 měsíců do 18 let. Všechny
složky léčebné rehabilitační péče, ubytování i stravování jsou poskytovány v jedné budově. Bezbariérové řešení a vnitřní vybavení dětské léčebny je velmi komfortní i pro imobilní pacienty.
Nachází se zde 7 lůžkových oddělení, kde jsou děti ubytovány podle věku, dále rehabilitace a také základní i mateřská škola. Vodoléčebné procedury jsou zásobovány místní termální vodou, mezi další přírodní léčivé zdroje patří i zdejší podhorské klima a čistý vzduch.

Komu pomůžeme?

Často se u pacientů napříč diagnózami setkáváme s poruchou zpracování smyslových vjemů. Obrovským přínosem pro jejich terapii by bylo vybavení místnosti speciálními pomůckami využívanými při metodě senzorické integrace. Mezi ně patří například závěsné systémy, vodní válec, vibrační plošiny a bObles, což jsou velká zvířata z EVA pěny, která hravou formou podporují posílení svalů, fantazii a rovnováhu.


Ergoterapie je na Vesně mezi rodiči a dětmi velmi oblíbená. Zaměřuje se nejen na oblast funkce ruky jako například na úchopy, ale také na rozvoj komplexnějších kognitivních funkcí a grafomotoriky. Rádi
bychom zpestřili terapii dalšími pomůckami, jako jsou grafomotorické tabulky a světelné panely.


Hojně využívaným a efektivním léčebným přístupem je Bobath koncept. Chtěli bychom rozšířit paletu pomůcek, které slouží k aktivaci rovnovážných reakcí a tím ke zlepšení stability trupu a koordinace pohybu. Jedná se například o tzv. Bobath válce.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Získané prostředky použijeme k dovybavení fyzioterapie a ergoterapie našeho rehabilitačního oddělení. Díky Vašemu finančnímu příspěvku budou pro děti dostupné pestřejší a modernější formy terapie s cílem dosáhnout jejich maximální možné aktivity, soběstačnosti a samostatnosti.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

30. 4. 2024 12:09

Aktuální informace

V první várce objednávky nových pomůcek na ergoterapii jsme vybrali ty aktuálně nejdůležitější, které nám tak moc chyběly! Jedná se o pomůcky, zejména pro děti s těžšími formami neurologických poruch, které potřebují celotělovou stimulaci a taktéž pomůcky pro
děti s poruchou autistického spektra. Objednány byly dvě speciální houpačky (závěsné systémy), které podpoří stimulaci vestibulárního aparátu a dalších systémů. Houpačka loď, poslouží zejména v místnosti Snoezelen k polohování dětí s coma vigile, těžkou mentální retardací či velkými poruchami tělesné hybnosti. Druhou houpačkou je tzv. „parašutista“, která je naopak aktivizační. Dětem pomůže s trénováním funkce horních končetin, vizuomotorickou koordinací oko-ruka, integrací tonických reflexů a posílení svalového tonu. Dále jsme vybrali pěnový dutý válec k trénování propriocepce (tělesné vnímání) a svalové síly se svalovým tonem. Ke stimulaci tělesné citlivosti jsme zvolili vibrační podložky a plošinu. Díky Vám, štědrým dárcům, budeme mít dostatek vibračních podložek do všech ergoterapeutických cvičeben. Tyto speciální podložky umožní dětem v naší péči správnou a tolik potřebnou integraci vibračního čití a ohraničení tělesného schématu. Poskytují také relaxaci a uleví od bolesti. Postupně budeme objednávat další pomůcky, o kterých Vás budeme informovat i v podobě fotodokumentace.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
52 713 Kč  •  10. 4. 2024 9:03
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  5. 2. 2024 10:18
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  3. 2. 2024 19:21
DobroDárce
600 Kč  •  2. 2. 2024 16:11
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 2. 2024 9:04
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 2. 2024 10:32
Štědrý dárce
600 Kč  •  31. 1. 2024 18:47
Laskavý dárce
200 Kč  •  31. 1. 2024 18:33
DobroDárce
200 Kč  •  31. 1. 2024 14:37
Milý dárce
100 Kč  •  31. 1. 2024 13:38
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  31. 1. 2024 13:34
Štědrý dárce
300 Kč  •  31. 1. 2024 13:01
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  31. 1. 2024 12:30
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  31. 1. 2024 10:45
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 10:06
Milý dárce
300 Kč  •  31. 1. 2024 9:51
Milý dárce
300 Kč  •  31. 1. 2024 9:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 17:58
Štědrý dárce
600 Kč  •  30. 1. 2024 17:57
OK
300 Kč  •  28. 1. 2024 7:19
Přeji úsměvy na dětských tvářích.
Milý dárce
600 Kč  •  27. 1. 2024 23:42
Laskavý dárce
333 Kč  •  27. 1. 2024 14:40

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat