Úspěšně vybráno:

Ústavní (ne)pořádek v obrazech

Vybráno 0 Kč 281 252 Kč
235 000 Kč
 -
98 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
2 870 Kč
Průměrná výše příspěvku
50 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
59 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Ústavní (ne)pořádek v obrazech

Zakladatel
Hermeniculum: Institut populární ústavní hermeneutiky, z. s.
Datum přidání
1. 2. 2024
Poslední aktualita

13. 6. 2024 21:24

#11: Práce na ilustracích je v plném proudu!

Práce na Ústavním (ne)pořádku v obrazech je v plném proudu a ani naši ilustrátoři nezahálejí.

I díky jejich usilovnému nasazení za každého počasí můžeme s potěšením říci, že většina Ústavy již má své ilustrace, z nichž posíláme malou ochutnávku.

Čl. 31

(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.

Čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Plánované vydání knihy, a její doručení vám podporovatelům, ve 4. čtvrtletí 2024 tedy není ničím ohroženo. :-)

Tým Hermenicula

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod představují nejen základ ústavně-politického systému, ale především definují základní práva a povinnosti i roli každého z nás v politickém systému České republiky a naši možnost ho ovlivňovat. Jak navíc ukazuje naše vlastní minulost či současné zkušenosti některých sousedních zemí, ústavní právo je základním kamenem a zároveň štítem demokracie jen pokud za ním stojí celá společnost. Ústava tak musí být nejen dobrým zákonem, kterým Ústava a Listina bezesporu jsou, ale musí se zároveň dostat do povědomí celé společnosti a ta si k ní musí vytvořit pevné pouto.

Jak ale tyto dva právní dokumenty učinit přístupnější široké veřejnosti a přitažlivější pro žáky a studenty, kteří se s nimi mají seznámit v rámci středních škol nebo je studují na univerzitě? Právě to je cílem knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech neziskové organizace Hermeniculum.

Co v knize najdete?

Přebal knihy symbolicky zobrazuje Ústavu ČR vznášející se v metaforické krajině českého státu a krystal, jakožto ducha Ústavy, na jehož opracovávání a zušlechťování se podílejí celé generace. Surovost krystalu v jeho spodní části symbolizuje Ústavu jako nedokonalý projekt vyžadující neustálou péči a pozornost.

Na více než 400 stranách Ústavního (ne)pořádku v obrazech najdete plné znění Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, jejichž každý článek (a preambule) bude doprovázen vysvětlující černobílou ilustrací a krátkými poznámkami na okraji objasňující klíčové či složitější pojmy. V knize naleznete rovněž úvodní slovo od ústavního soudce Jana Wintra a komiks o tvorbě Ústavy České republiky, jenž představí nejen samotné tvůrce, ale i vliv tehdejších předních politiků a objasní proč česká ústava vypadá tak, jak vypadá.

Smyslem ilustrací, jejímiž autory budou přední čeští komiksoví kreslíři Karel Jerie a Václav Šlajch, bude vystihnout hlavní myšlenku každého článku Ústavy a Listiny. Každá z ilustrací bude tedy provázána s právním textem, jehož složitější pojmy budou vysvětleny doprovodnými poznámkami na okraji z pera ústavního právníka Lukáše Lva Červinky a bohemistky Ludmily Červinkové Machátové.

Kniha je ve formátu B5 (156 × 232mm) a s měkkou vazbou. Podaří-li se však získat dodatečné financování (viz níže Dodatečné cíle), bude kniha svázána do tvrdé vazby, a to bez jakýchkoli dalších nákladů pro podporovatele.

Pro koho je kniha určena?

Jedním z dlouhodobých problémů (nejen) české společnosti je mizivé právní povědomí o základech jejího ústavního systému, tedy o tom, jak náš ústavní systém funguje, jaký aktér v něm má jakou úlohu a jaká je v tom všem role občana. Těžko však tento nedostatek dávat za vinu jen samotným občanům. Vždyť náš ústavní pořádek, v jehož středu stojí Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, je pro většinu lidí jen těžko srozumitelný a samotné texty Ústavy a Listiny jen stěží představují oddechové čtení na večer – pomineme-li eventualitu, že právní texty jsou pro mnohé více uspávající nežli silná dávka sedativ. Náležité právní povědomí o ústavním systému je přitom zcela zásadní pro zdravé fungování demokracie a zejména pak pro aktivní participaci občana a jeho schopnost bránit svá Listinou garantovaná práva. Nejsou-li totiž občané seznámeni s alespoň základními obrysy ústavního systému a jeho fungování, těžko si k němu vybudují jakýkoli vztah a snadněji tak podléhávají autoritářskému manipulativnímu výkladu vidění demokracie, jakožto nefungujícího, ztraceného a lidu nepřátelského systému a mnohem méně pravděpodobněji se postaví proti zneužívání moci ze strany politiků či ústavních činitelů.

Cílem knihy je zlepšit povědomí o české Ústavě a Listině mezi širokou veřejností, která je zároveň jejím primárním čtenářem. Kniha je psána tak, aby představila Ústavu a Listinu jako srozumitelný a poutavý text nejen právníkům, ale každému, komu česká demokracie není lhostejná. Speciálně pak kniha míří na žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, kteří se buď s Ústavou a Listinou setkávají poprvé v rámci občanské nauky, základů společenských věd či obdobných společenskovědních předmětů nebo kteří na Ústavu a Listinu narazí v rámci svých studií na univerzitě.

V neposlední řadě je kniha určena i pro samotné právníky, a to nejen ty ústavní, kterým nabízí nový a neotřelý pohled na texty jim tak dobře známé a blízké.

PROČ POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU?

Zdravá demokracie předpokládá občana informovaného, avšak k tomu, aby byl občan informovaný o ne právě jednoduchých otázkách ústavního systému, je třeba, aby mu odborná veřejnost šla naproti a zprostředkovala mu základní texty ústavního pořádku srozumitelnou formou. Informování široké veřejnosti o Ústavě a Listině totiž jen těžko může jít cestou vysoce fundovaných mnohosvazkových právních komentářů k těmto právním textům. Naopak je třeba veřejnosti ukázat, a snad i prokázat, že základní pravidla fungování našeho státu jsou ve své podstatě jednoduchá a srozumitelná a lze se s nimi seznámit i stravitelnou, možná dokonce humornou formou.

Z tohoto důvodu je Ústavní (ne)pořádek v obrazech plný ilustrací, jejichž cílem je poutavou a přístupnou formou čtenářům nejen vysvětlit jednotlivé články Ústavy a Listiny, ale rovněž ukázat, že ústavní právo lze žáky a studenty vyučovat moderní a zábavnou formou. Tvorbu bez mála dvě stě ilustrací a komiksu je však nemožné financovat ať již z veřejných grantů nebo cestou běžného komerčního prodeje v knihkupectvích. A právě proto potřebujeme Vaši pomoc, bez níž by Ústavní (ne)pořádek v obrazech nikdy nemohl vzniknout! 

Jaké odměny můžete získat?

PODPORUJI ÚSTAVU A LISTINU! (100 Kč a více)

V případě, že chcete podpořit vydání knihy, ale jako odměna Vám stačí naše nejupřímnější poděkování.

látková taška PODPORUJI ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (300 Kč a více)

Bavlněná látková taška přírodní barvy (140 gr, velikost 38 × 42 cm) s ilustrací Ústavy ČR a nápisem "PODPORUJI ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH".

Předpokládané doručení je do konce května 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (749 Kč a více)

Jedinečné vydání Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod s 188 černobílými ilustracemi, vysvětlujícími poznámkami a černobílým komiksem. Kniha  je ve formátu B5 a s měkkou vazbou.

V případě dosažení dodatečných cílů v rámci kampaně (viz níže Dodatečné cíle) bude kniha zdarma rozšířena o další obsah, resp. bude svázána do tvrdé vazby.

Předpokládané dodání je během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH + látková taška PODPORUJI ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (1000 Kč a více)

Bavlněná látková taška a kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech (obojí viz výše).

Předpokládané dodání během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

grafický list ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (1250 Kč a více)

Ručně tištěný grafický list, technika sítotisku na prémiový papír Munken 240 (240 gr.) ve formátu A2. 

Předpokládané dodání do konce června 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH + grafický list ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (1850 Kč a více)

Grafický list a kniha (obojí viz výše).

Předpokládané dodání během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

sponzoring HLAVY ÚSTAVY A LISTINY + kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (5000 Kč a více) (limit odměn: 14×)

Sponzorování jedné z hlav Ústavy ČR nebo Listiny základních práv a svobod s uvedením jména a poděkování v knize mezi partnery a sponzory projektu.

Součástí odměny je i kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech (viz výše) s předpokládaným doručením během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

sponzoring PREAMBULE ÚSTAVY A LISTINY + kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (10 000 Kč a více) (limit odměn: 2×)

Sponzorování preambule Ústavy ČR nebo Listiny základních práv a svobod s uvedením jména a poděkování v knize mezi partnery a sponzory projektu.

Součástí odměny je i kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech (viz výše) s předpokládaným doručením během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

sponzoring KOMIKSU O TVORBĚ ÚSTAVY + kniha ÚSTAVNÍ (NE)POŘÁDEK V OBRAZECH (15 000 Kč a více) (limit odměn: 1×)

Sponzorování komiksu o tvorbě Ústavy ČR s uvedením jména a poděkování v knize mezi partnery a sponzory projektu.

Součástí odměny je i kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech (viz výše) s předpokládaným doručením během 4. čtvrtletí 2024. Poštovné a balné je zahrnuto v ceně odměny.

Dodatečné cíle

Pokud se v kampani vybere více než je náš cíl, budeme knihu dále vylepšovat a rozšiřovat, a to bez jakýchkoli dalších nákladů pro podporovatele! 

Budoucí fáze projektu

Kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech je jen prvním krokem v našem dlouhodobém projektu prohlubování povědomí o české demokracii, nicméně zároveň jde o krok klíčový, bez něhož další fáze projektu nebude možno uskutečnit. I proto je Vaše podpora knihy tak zásadní, jelikož dopomůže nejen k vydání tohoto jedinečného zpracování Ústavy ČR a Listiny, ale přispěje i úspěchu projektu jako celku.

V návaznosti na vydání knihy budou následovat tyto fáze projektu:

  • vytvoření volně přístupné metodiky pro používání knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech ve výuce na vyšším stupni ZŠ a SŠ + doprovodné vzdělávací materiály a e-learning;
  • vytvoření volně přístupné metodiky pro používání knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech ve výuce češtiny pro cizince, přípravě pro zkoušku k občanství + vzdělávací materiály adaptované pro jazykovou úroveň českého jazyka B1 a e-learning;
  • cyklus přednášek a workshopů pro širokou veřejnost po celé České republice.

Tyto navazující cíle budou vytvářeny ve spolupráci jednak se zkušenými pedagogy ZŠ a SŠ a jednak s bohemistickými pracovišti a lektoráty českého jazyka v zahraničí.

KDO STOJÍ ZA ÚSTAVNÍM (NE)POŘÁDKEM V OBRAZECH?

Za projektem Ústavní (ne)pořádek v obrazech stojí nezisková organizace Hermeniculum, spolek založený za účelem popularizace vědeckého bádání v oblasti ústavního práva a politologie. Autory knihy jsou Lukáš Lev Červinka a Ludmila Červinková Machátová, kteří píší vysvětlující poznámky k textu Ústavy a Listiny a připravují podklady pro kreslíře ilustrací. Autory jednotlivých ilustrací jsou přední čeští komiksoví kreslíři Karel Jerie a Václav Šlajch:

JUDr. Lukáš Lev Červinka je doktorandem ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Fakulty ekonomické Univerzity Ca‘ Foscari v Benátkách. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na propojování ústavního práva společnosti. Věnuje se rovněž popularizaci vědy a Open Science.

Mgr. Ludmila Červinková Machátová je absolventkou oboru Český jazyk a literatura a Východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na problematiku osvojování druhého (cizího) jazyka, překládá z italštiny do češtiny a spolupracuje na překladech českých autorů do italštiny.

MgA. Karel Jerie je komiksový kreslíř a ilustrátor, držitel I. ceny Mezinárodního komiksového festivalu v Lodži. Proslavil se zejména komiksy Češi 1968, sérií Candide nebo Jan Amos v exilu.

MgA. Ing Václav Šlajch, komiksový kreslíř a vysokoškolský pedagog, je držitel ceny Muriel v kategorii Nejlepší krátký komiks. Proslavil se například komiksy Historie Metodeana, Luboš Jednorožec a Vůně čarovných květů.

Úvodní slovo Ústavnímu (ne)pořádku v obrazech napsal prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., soudce Ústavního soudu a vysokoškolský profesor, jenž se dlouhodobě zaměřuje na výzkum českého ústavního práva.

Záštitu nad projektem převzala rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Partnerem projektu je Česká advokátní komora.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

13. 6. 2024 21:24

#11: Práce na ilustracích je v plném proudu!

Práce na Ústavním (ne)pořádku v obrazech je v plném proudu a ani naši ilustrátoři nezahálejí.

I díky jejich usilovnému nasazení za každého počasí můžeme s potěšením říci, že většina Ústavy již má své ilustrace, z nichž posíláme malou ochutnávku.

Čl. 31

(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.

(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.

Čl. 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Plánované vydání knihy, a její doručení vám podporovatelům, ve 4. čtvrtletí 2024 tedy není ničím ohroženo. :-)

Tým Hermenicula

2. 5. 2024 14:43

#10: Látkové tašky dorazily!

První z našich crowdfundingových odměn je na světě! Látkové tašky právě dorazily a v nejbližších dnech se vydají na cestu k těm, kteří si jako odměnu vybrali jen látkové tašky (v případě kombinace s knihou budou látkové tašky zaslány až spolu s knihou na podzim).

Nicméně drobnou aktualizaci, ačkoli bez fotografie, máme pro všechny: práce na ilustracích zdárně postupují a během první poloviny května bychom měli mít k disposici první verzi ilustrací pro Hlavu první Ústavy, na jejichž základě doladíme s ilustrátory poslední detaily visuálního konceptu ilustrací a jejich propojení s textem a vysvětlujícími poznámkami. Můžete se tedy již brzy těšit na první ochutnávky ze samotné knihy.

1. 4. 2024 10:51

#9: Crowdfundingová kampaň končí, ale cesta projektu teprve začíná!

Crowdfundingová kampaň je u svého úspěšného konce. Nakonec se díky vám všem podařilo vybrat neuvěřitelných 119 % financí, takže dojde i na dodatečné cíle, jakými je barevný komiks o tvorbě Ústavy ČR nebo pevná vazba knihy. Za to vše vám patří velké díky!

Ačkoli v průběhu příštího týdne budeme ještě s platformou Donio řešit administrativní záležitosti související s ukončením kampaně a převedením financí na náš transparentní účet, práce na knize je již v plném proudu.

Samozřejmě to ale není poslední zpráva, kterou od nás dostanete, naopak.

Stejně jako doposud, i v průběhu tvorby knihy vás budeme prostřednictvím těchto aktualit informovat o tom, jak to s knihou vypadá, v jaké fázi projekt je nebo jaký je poslední časový odhad doručení jednotlivých odměn. 

Ještě jednou vám všem děkujeme za podporu vydání Ústavního (ne)pořádku v obrazech a přejeme klidné Velikonoce!

Tým Hermenicula

8. 3. 2024 19:22

#8: 100 % rozpočtu vybráno! Dodatečné cíle na dohled.

Máme pro vás fantastickou zprávu – podařilo se vybrat všechny nezbytné finance na vydání knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech! A za to patří vám všem velké díky!
V současné době se dokonce blížíme k dosažení prvního dodatečného cíle: komiksu o tvorbě Ústavy ČR v barvě. Pokud tak znáte kohokoli, koho by kniha zajímala, ale doposud váhal s podporou, teď je ten nejlepší čas, jelikož každý dosažený dodatečný cíl znamená, že dostanete v knize něco navíc zdarma – barevný komiks, tvrdou vazbu, či dokonce jeden další komiks (rovněž v barvě) navíc.

28. 2. 2024 22:44

#7: Nová odměna: Grafický list

Mezi odměnami si nově můžete vybrat rovněž jedinečný autorský grafický list z pera Karla Jerieho a Václava Šlajcha, který bude ručně vytištěn sítotiskem speciálně pro tuto kampaň!

23. 2. 2024 14:15

#6: Prodloužení kampaně a nová odměna

Po dohodě s nakladatelem jsme se rozhodli prodloužit kampaň až do konce března, jelikož se nám stále postupně daří dostávat informaci o projektu mezi širší a širší okruh podporovatelů. 
Zároveň se můžete těšit na novou – graficky velmi poutavou – odměnu, kterou přidáme ve středu 28. 2.

20. 2. 2024 10:57

#5: Ústavní (ne)pořádek v obrazech: propojení práva a umění ve výuce

Článek o didaktickém potenciálu knihy Ústavní (ne)pořádek v obrazech v časopise Řízení školy.

13. 2. 2024 14:27

#4: Přes 50 podporovatelů a 50.000,-Kč!

Ústavní (ne)pořádek v obrazech nejenže získal svých prvních 50 podporovatelů, ale překonal i hranici 50.000,- Kč.

Děkujeme všem za podporu!

6. 2. 2024 14:35

#3: Vybralo se prvních 10 %

10 % rozpočtu je vybráno a to teprve začínáme! Děkujeme všem, kteří již přispěli a pokud znáte někoho, komu se líbí fantasticky ilustrované knihy, tak je ideální čas mu dát o projektu vědět. 😉

5. 2. 2024 16:23

#2: Advokátní deník o Ústavním (ne)pořádku v obrazech

O připravované knize dnes vyšel článek i v Advokátním deníku.

1. 2. 2024 13:18

#1: Ústavní (ne)pořádek v obrazech v médiích – Forum

O projektu Ústavní (ne)pořádek v obrazech dnes vyšel článek ve Forum: Magazín Univerzity Karlovy!

Mohu si vybrat více odměn najednou?

Bohužel nikoli. Je však možno projekt podpořit vícekrát a pokaždé si zvolit jakoukoli z odměn.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Přispěvatel, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  31. 3. 2024 20:32
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  30. 3. 2024 9:59
Velkorysý přispěvatel
750 Kč  •  29. 3. 2024 16:55
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  29. 3. 2024 16:26
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
800 Kč  •  29. 3. 2024 13:14
Velkorysý přispěvatel
749 Kč  •  28. 3. 2024 19:16
Dobrosrdečný přispěvatel
749 Kč  •  27. 3. 2024 16:28
Laskavý přispěvatel
749 Kč  •  27. 3. 2024 15:54
Kateřina Holubová
20 000 Kč  •  27. 3. 2024 8:16
Přeji, ať se knize daří, vypadá to na velice dobrý nápad jak zpřístunit základy práva širšímu publiku!
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  24. 3. 2024 14:55
Dobrosrdečný přispěvatel
749 Kč  •  19. 3. 2024 17:14
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
749 Kč  •  11. 3. 2024 11:13
Dobrosrdečný přispěvatel
749 Kč  •  11. 3. 2024 9:59
Milý přispěvatel
749 Kč  •  10. 3. 2024 19:09
Laskavý přispěvatel
1 850 Kč  •  10. 3. 2024 18:15
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  8. 3. 2024 21:22
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
50 000 Kč  •  7. 3. 2024 21:23
Milý přispěvatel
50 000 Kč  •  7. 3. 2024 12:47
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 3. 2024 10:17
díky za Vaši aktivitu
Milý přispěvatel
50 000 Kč  •  7. 3. 2024 8:55
Milý přispěvatel
5 000 Kč  •  6. 3. 2024 20:37
Štědrý přispěvatel
749 Kč  •  5. 3. 2024 21:59
Štědrý přispěvatel
800 Kč  •  5. 3. 2024 17:23

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu