Transparentní účet

Chci požádat přátele o pomoc. Stačí si založit transparentní účet?

Chcete-li využít sílu crowdfundingu opravdu naplno, uspořádejte raději sbírku přes Donio. V případě založení transparentního účtu totiž můžete narazit třeba na povinnost uvést jakýkoliv přijatý (finanční) dar v daňovém přiznání, kde podléhá 15% dani. Kromě toho, že vám zůstane ze sbírky méně peněz, můžete narazit i na nelibost u vašich potenciálních dárců a podporovatelů. Každý dárce chce, aby měl jeho příspěvek co největší užitek právě pro vás. Na Donio předáváme vybranou částku do poslední koruny – a do pěti milionů korun vám navíc odpadá povinnost zdanění. Budete tak spokojení vy i vaši dárci.

Případy, kdy je příjem na transparentní účet od daně osvobozen.

Samotné založení transparentního účtu není důvodem k osvobození přijatých příjmů od daně z příjmu. Finanční dary přijaté na transparentní účet budete muset danit, pokud je nevyužijete na humanitární nebo charitativní účel. Zároveň platí podmínka, že částku, kterou se vám podařilo vybrat, musíte prokazatelně použít do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí. Pokud se vám tento termín nebo jiné podmínky nepodaří splnit, je příjem na transparentní účet příjmem podle § 10 a je nutné jej zdanit 15 %.

Veřejná sbírka

Co je veřejná sbírka?

Termínem „veřejná sbírka“ se rozumí shromažďování finančních prostředků na veřejně prospěšný účel. Základním znakem veřejné sbírky je, že přispět může kdokoliv – tedy nejen vaši známí, ale i široká veřejnost. K takové situaci zpravidla dochází např. žádáte-li o finanční podporu prostřednictvím sociálních sítí nebo jiného komunikačního kanálu, skrze který mohou přispět i lidé, které jste neoslovili napřímo.

Vybírám na pomoc pro sebe nebo pro někoho ve svém okolí. Jedná se o veřejnou sbírku?

Záleží na způsobu, jakým oslovíte potenciální dárce. Ve chvíli, kdy se rozhodnete zveřejnit sbírku na Facebooku nebo na jiné platformě, stává se vaše sbírka veřejnou (status sbírky je veřejný a vy tudíž nemáte přehled, kdo přispěje).

V jakém případě se o veřejnou sbírku nejedná?

Žádáte-li o finanční pomoc pouze vaše přátele či známé v soukromé zprávě nebo osobně, nejedná se o veřejnou sbírku. V tomto případě ale myslete na to, že jakkoliv získané finance je ze zákona nutné zdanit.

Výhody a nevýhody veřejné sbírky

Veřejná sbírka s sebou často přináší i nepříjemnosti – hlavně administrativní zátěž. Musíte ji správně vyúčtovat, což může být komplikované a časově náročné. Zakladatelé crowdfundingových sbírek s námi nejsou na nic sami. Pokud se rozhodnete založit sbírku u nás, vyřídíme za vás všechny administrativní a právní záležitosti. Vyhnete se třeba papírování a frontám na úřadech. O sbírkách na Donio navíc aktivně mluvíme v rámci naší komunity.

Mohu veřejnou sbírku organizovat i já jako fyzická osoba?

Bohužel. Veřejnou sbírku může kromě obce či kraje organizovat pouze bezúhonná právnická osoba.

Založení veřejné sbírky

Jak tedy mohu veřejnou sbírku založit?

Pokud byste chtěli sami založit veřejnou sbírku, znamená to pro vás plno administrativních povinností směrem ke krajskému úřadu. Nejjednodušší cesta, jak začít vybírat finance, je oslovit crowdfundingové platformy, které mají ohlášenou vlastní veřejnou sbírku. Na Donio se jedná o 2 veřejné sbírky ohlášené společností Donio s.r.o. – pomoc lidem v těžké situaci a podpora právnických osob a sbírky určené pro prevenci a podporu. S pomocí Donio, kde sbírku založíte jednoduše a rychle online, vás překážky, jako u veřejných sbírek, nečekají. Vyhnete se papírování, poplatkům spojených s bankovními transakcemi nebo vyplacení provizí z vybrané částky. Po skončení sbírky vám vždy předáváme celou vybranou částku. Jediné, co od vás budeme potřebovat, je prokázání využití financí v souladu s cílem sbírky – může jít třeba o účtenku nebo fakturu.

Založit sbírku

Otestujte se