Zachraňme hlas minulosti pro budoucnost: Památník dětských obětí války

Vybráno 0 Kč 1 321 661 Kč
13 000 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
13. 3. 2024
Poslední aktualita

24. 5. 2024 11:16

Pomohli jste nám vybrat již více než 10 % cílové částky, děkujeme!

Památník dětských obětí války bezpochyby patří k nejemotivnějším místům v Lidicích. Ti z Vás, kteří jste se u něj někdy zastavili a pohlédli do očí zde stojících 82 dětí, s námi budete jistě souhlasit. Je to místo, které vás zcela zasáhne a pohltí.

Bylo téměř dojemné pozorovat děti z Japonské školy v Praze, které nás minulý týden navštívily. U sousoší se spontánně objaly, pomodlily a na památku zavražděných lidických dětí zapálily svíčku.

Děkujeme Vám všem, milí dárci, kteří jste nezištně přispěli svým darem na záchranu tohoto unikátního díla. Díky Vašim příspěvkům se dosud podařila získat desetina potřebné částky. Vaší podpory si nesmírně vážíme a pevně věříme, že Vaše úžasné gesto osobní solidarity bude motivací i pro další dobrovolné dárce.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové, se na Vás obracíme s prosbou o podporu výjimečného projektu – restaurování „Památníku dětských obětí války“ v Lidicích, kterému tato mimořádná umělkyně věnovala dvě desetiletí svého života. Toto její, i ve světovém měřítku naprosto mimořádné dílo, symbolizující 13 milionů nevinných dětí, které přišly o život v letech 2. světové války, je nyní v kritickém stavu a vyžaduje bezodkladně komplexní restaurátorský zásah.

Čas a povětrnostní podmínky se na něm bohužel výrazně podepsaly a jak bylo během odborného zkoumání zjištěno, bez restaurování všech 82 soch, které ho tvoří, hrozí nejen ztráta estetické hodnoty, ale i ohrožení samotné jeho existence. Provedení náročných restaurátorských prací, mimořádných především jejich rozsahem, vyžaduje shromáždění významných finančních prostředků.

Připojte se k nám a podpořte, prosím, tento projekt, ať již finančními příspěvky, nebo třeba jen šířením informací o zahájené sbírce. Obojí má pro nás a hlavně pro „Památník dětských obětí války“ obrovský význam. Velice Vám děkujeme za Vaši podporu a důvěru. Společně s Vámi tento jedinečný Památník zcela jistě zachráníme!

Restaurování Památníku dětských obětí války v Lidicích

Společně zachraňme odkaz dětí pro budoucnost: Restaurování Památníku dětských obětí války v Lidicích

Letos v lednu uplynulo 100 let od narození akademické sochařky Marie Uchytilová, jejíž nejvýznamnější dílo, Památník dětských obětí války, kterému věnovala dvě desetiletí svého života, je nedílnou součástí lidického pietního území. Toto světově ojedinělé dílo tvořené 82 sochami lidických dětí zavražděných německými nacisty v červenci 1942, je nejen poctou nevinným obětem, ale i výzvou k míru a přátelství mezi národy. Dnes, takřka čtvrtstoletí od svého instalování v Lidicích, musí pomník nutně projít komplexním restaurováním. Zub času a klimatické vlivy Památník se na něm totiž podepsaly a bez odborné péče by nemusel být pro příští generace zachován.

Marie Uchytilová (17. 1. 1924 – 16. 11. 1989) byla česká akademická sochařka a pedagožka pocházející z Kralovic u Plzně. Vytvořila velké množství plastik, mezi kterými nechybí tak významné osobnosti jako Jan Masaryk, arcibiskup Josef kardinál Beran, či Božena Němcová. Mezi její nejznámější díla však patří korunová mince, která byla v oběhu v letech 1957–1992 a stala se tak jedním z nejdéle používaných platidel na světě. Tato mince však měla své tajemství. Marie Uchytilová na ní v době nejtvrdšího komunistického útlaku tajně zobrazila politickou vězeňkyni Bedřišku Synkovou, jež byla v březnu 1955 jako devatenáctiletá odsouzena k osmiletému trestu vězení za vedení skautského oddílu.

V roce 1969 začala Marie Uchytilová pracovat na svém životním díle – „Památníku dětských obětí války“. Myšlenkou na pomník nevinným obětem válek, 13 milionům dětí, které zahynuly v letech 1939–1945 se zabývala již od roku 1945. Vytvořila tisíce skic a studií, ale s výsledkem stále nebyla spokojena. Nechtěla vytvořit památník, který by pouze vzbuzoval soucit. Uvažovala o díle, jež by zapůsobilo tak, aby na něj ten, kdo ho spatří, nikdy nezapomněl. Přelom nastal 1. listopadu 1969, kdy ji napadla myšlenka ztvárnit jako symbol dětských obětí druhé světové války jeden konkrétní zločin z tisíců, zločin spáchaný na lidických dětech. Úkol, který tím na sebe vzala, byl takřka nadlidský. Vytvořit dvaaosmdesát dětských soch v nadživotní velikosti jí trvalo dvě desetiletí naplněná dennodenní prací. Desetitisíce hodin bez odpočinku, bez chvilky volna, bez oddechu. S každou dokončovanou sochou vždy znovu a znovu prožívala její osud i děsivou smrt.

Její ateliér navštívily desetitisíce lidí z celého světa. Spontánně se začaly sbírat finanční prostředky na realizaci Památníku, který již tehdy oslovoval každého, kdo ho uviděl. Přesto závist a nepochopení jeho realizaci neustále odsouvaly. V březnu 1989 autorka dílo v sádře konečně dokončila, avšak z vybraných finančních darů nikdy nic nedostala. První tři sochy tak odlila do bronzu ze svých vlastních úspor. Zdrcena nespravedlností, lhostejností a nezájmem hovoří tehdy o tom, že jsou lidické děti vražděny podruhé, avšak tentokrát doma. Bohužel právě tehdy nečekaně umírá. Své životní dílo tak spatřila umístěné v Lidicích jen ve své vlastní představě.

Po autorčině smrti začali její nejbližší bojovat za odlití Památníku do bronzu. I oni se však museli potýkat s celou řadou problémů. Jejich snaha vedla nakonec k vytouženému odlití díla, což bylo možné zejména díky finančním darům jak z České republiky, tak i ze zahraničí (Dánsko, Velká Británie, Japonsko, SRN, USA). V roce 2000 bylo v Lidicích odhaleno posledních sedm dětských postav. Konečně se tak naplnila slova autorky, která pronesla při dokončení poslední sochy na jaře roku 1989: „Vracím ve jménu míru 82 dětí národa na jejich rodnou pláň jako varující symbol milionů zavražděných dětí v nesmyslných válkách lidstva.“

V letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození Marie Uchytilové, Vás prosíme o podporu. Každý příspěvek, ať malý či velký, je zásadní pro zachování tohoto mimořádného uměleckého díla, které je nejen připomínkou milionů nevinných dětských životů ztracených ve válkách, ale i varováním. Přidejte se k nám v této důležité misi a pomozte uchovat tento jedinečný památník pro budoucí generace.

Průběh restaurování

Restaurování „Pomníku dětských obětí války“ v Lidicích je nákladné zejména vzhledem k mimořádnému množství dětských postav, jež Marie Uchytilová vytvořila a které nemá ve světě obdoby. Vycházet bude z Restaurátorského záměru, který vypracovala MgA. Hana Nováková v roce 2022. Během něj dojde k opravě nalezených poškození, pečlivému a citlivému očištění všech 82 soch, jejich nové patinaci a zakonzervování. Zároveň bude i rekonstruován podstavec pomníku. Při všech těchto krocích bude plně respektována původní vize Marie Uchytilové.

Aktuální stav Památníku dětských obětí války můžete zhlédnout ve fotoreportáži Seznam Zpráv zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrazem-fotky-sbirka-pro-lidice-sochy-detskych-obeti-nacistu-jsou-v-kritickem-stavu-250235

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Veškeré dary získané v rámci veřejné sbírky budou využity přímo a pouze na restaurátorské práce Pomníku dětských obětí války v Lidicích. Tento proces zahrnuje veřejnou soutěž, restaurátorské práce a nezbytné stavební opravy podstavce pomníku, tak by došlo k zajištění dlouhodobé ochrany a zachování. Projekt bude koordinován Památníkem Lidice pod vedením jeho ředitele Eduarda Stehlíka, zaručující, že finanční prostředky budou využity efektivně a s maximální péčí, aby byla uchována historická a umělecká hodnota tohoto významného díla.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

24. 5. 2024 11:16

Pomohli jste nám vybrat již více než 10 % cílové částky, děkujeme!

Památník dětských obětí války bezpochyby patří k nejemotivnějším místům v Lidicích. Ti z Vás, kteří jste se u něj někdy zastavili a pohlédli do očí zde stojících 82 dětí, s námi budete jistě souhlasit. Je to místo, které vás zcela zasáhne a pohltí.

Bylo téměř dojemné pozorovat děti z Japonské školy v Praze, které nás minulý týden navštívily. U sousoší se spontánně objaly, pomodlily a na památku zavražděných lidických dětí zapálily svíčku.

Děkujeme Vám všem, milí dárci, kteří jste nezištně přispěli svým darem na záchranu tohoto unikátního díla. Díky Vašim příspěvkům se dosud podařila získat desetina potřebné částky. Vaší podpory si nesmírně vážíme a pevně věříme, že Vaše úžasné gesto osobní solidarity bude motivací i pro další dobrovolné dárce.

26. 4. 2024 9:40

Fotoreportáž o aktuálním stavu Památníku dětských obětí války

Vážené dárkyně, vážení dárci,

velmi si vážíme Vaší podpory, která nás všechny překvapila a dojala zároveň. Díky Vám se prostřednictvím sbírky zatím vybral více než jeden milion korun.

Někteří z Vás, kteří již přispěli, nebo se přispět chystají, se nás ptají, jak bude restaurování v praxi vypadat. Dovolujeme si proto na tomto místě připojit odkaz na velmi vydařenou fotoreportáž, kterou ve spolupráci s námi připravily Seznam Zprávy. Fotografie aktuálního stavu Památníku dětských obětí války a navržený restaurátorský postup zde uvidíte přehledně a uceleně: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrazem-fotky-sbirka-pro-lidice-sochy-detskych-obeti-nacistu-jsou-v-kritickem-stavu-250235

Děkujeme za Vaši velkorysou pomoc, finanční i osobní, kdy příběh o lidické sousoší předáváte svým přátelům a známým.

23. 3. 2024 9:58

Příspěvky na záchranu Památníku dětských obětí války již překročily hranici 400 tis. Kč

Vážení dárci, děkujeme Vám za štědrost, díky Vám už jsme shromáždili více než 400 tis. Kč od více než 530 donátorů. 

Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Děkujeme Vám zároveň za šíření výzvy mezi přáteli a známými.

Tým Památníku Lidice

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
56 Kč  •  28. 5. 2024 14:00
Jana J.
2 000 Kč  •  27. 5. 2024 20:16
Děkujeme
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  27. 5. 2024 9:07
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 5. 2024 9:06
Milý dárce
300 Kč  •  27. 5. 2024 3:25
DobroDárce
500 Kč  •  26. 5. 2024 21:06
Dobrosrdečný dárce
1 100 Kč  •  26. 5. 2024 10:00
DobroDárce
300 Kč  •  24. 5. 2024 16:07
Milý dárce
300 Kč  •  24. 5. 2024 13:08
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  24. 5. 2024 12:16
Štědrý dárce
153 Kč  •  24. 5. 2024 11:29
Velkorysý dárce
200 Kč  •  24. 5. 2024 11:23
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 5. 2024 17:39
Štědrý dárce
320 Kč  •  22. 5. 2024 15:00
Laskavý dárce
600 Kč  •  23. 5. 2024 4:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  22. 5. 2024 17:56
DobroDárce
100 Kč  •  22. 5. 2024 13:30
Tonda M.
600 Kč  •  22. 5. 2024 9:29
ZŠ Jižní 3J
Veronika B.
1 450 Kč  •  21. 5. 2024 21:42
Tento příspěvek je od žáků ZŠ Jižní :-)
Kuba
100 Kč  •  21. 5. 2024 19:12
ZŠ Jižní 3J
Laskavý dárce
50 Kč  •  21. 5. 2024 1:31
DobroDárce
1 000 Kč  •  20. 5. 2024 20:05

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Jindřiška P.
300 Kč  •  22. 4. 2024 16:09
Miluju tohle místo, i když mi děti pokaždé vhání slzy do očí .
Ondřej H.
300 Kč  •  23. 4. 2024 9:26
Na vzpomínky
Lukáš Z.
2 000 Kč  •  10. 5. 2024 9:28
Přispívám podruhé. Trochu mě mrzí, že to tak pomalu přibývá.
Eva N.
2 000 Kč  •  25. 4. 2024 19:33
Ráda jsem přispěla
Wagnerovi
1 000 Kč  •  20. 3. 2024 15:00
Děkujeme
Mirek C.
600 Kč  •  14. 3. 2024 11:35
Ať tento symbol zrůdnosti fašismu zůstane navěky v paměti národa a zůstane poučením pro všechny, kteří by snad to chtěli opakovat.
Bláhovi
600 Kč  •  21. 3. 2024 19:46
S úctou k obětem i autorce
Hanka
1 000 Kč  •  20. 3. 2024 14:14
Kvůli obětem, kvůli autorce.

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat