Pomozte Adrianovi v jeho boji proti rakovině / Help Adrian with his fight against cancer

Milník 1/2

První dvě buněčné terapie pro Adriana

Vybráno 0 Kč 3 829 808 Kč
1 536 000 Kč
8 dnů
do ukončení

Milník 2/2

Celková částka léčby (4 buněčné terapie + pobyt na klinice a v Thajsku)

Vybráno 0 Kč 3 829 808 Kč
3 800 000 Kč
8 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Dominika Malá
Datum přidání
26. 4. 2024
Poslední aktualita

27. 5. 2024 20:49

Děkujeme za podporu // Thank you for your support!

Adrian momentálně podstupuje první část své léčby a to vše se děje díky vaší podpoře. Chceme vám poděkovat z celého srdce za to, že jste to umožnili. Je nesmírně vděčný za tuto příležitost a chtěl by poděkovat všem, kteří umožnili jeho cestu k uzdravení.

//

Currently, Adrian is undergoing the first part of his treatment, and all of this is happening because of your support. We wanted to thank you from the bottom of our hearts for making this possible. He is extremely grateful for the opportunity and wanted to thank all of you who have made his healing journey possible.

Dominika

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

English below//

Adrian je energický, silně pozitivní, tvrdě pracující a laskavý člověk a je také jedním z mých nejbližších přátel. Adrianovi je 28 let, miluje cestování a svoji práci, která je zaměřena na vývoj výživových doplňků. Ironií je, že přes své úsilí žít zdravým životním stylem byl minulý rok diagnostikován s rakovinou žaludku. Adrian vždy rád pomáhal ostatním a když měl možnost vycestovat do rozvojových zemí, jako je Ghana, kde se aktivně angažoval v pomoci, například darováním jídla v oblastech, kde to bylo nejvíce potřebné. Bohužel kvůli zákeřné chorobě Adrian už nemá sílu pomáhat a sám potřebuje pomoc. Pomozme teď my společně jemu.

//

Adrian is an energetic, strongly positive, hard working and kind person and is also one of my closest friends. Adrian is 28 years old, loves traveling and his work, which is focused on developing nutritional supplements. Ironically, despite his efforts to live a healthy lifestyle, he was diagnosed with stomach cancer last year. Adrian has always loved helping others and when he had the opportunity to travel to developing countries such as Ghana, he was actively involved in helping, for example by donating food in areas where it was most needed. Unfortunately, due to an insidious illness, Adrian no longer has the strength to help and needs help himself. Let us now help Adrian together.

Komu pomůžeme?

V březnu minulého roku byla Adrianovi diagnostikována rakovina žaludku a od té doby začal boj. Jeho žaludek byl poškozen během biopsie, což způsobilo vnitřní krvácení, které lékaři nemohli zastavit téměř dva měsíce. Adrianova situace se zhoršila a bylo mu řečeno, že rakovina postoupila do 4. stadia a rozšířila se na játra.

Přes neblahou prognózu a obrovské výzvy se odmítl vzdát. Po dvou měsících neúspěšných pokusů zastavit krvácení, kdy byl hospitalizován, sotva se mohl pohybovat a byl živen pouze intravenózně, což způsobilo, že hodně zhubl. Poté dostal chemoterapii, která naštěstí částečně zabrala a vnitřní krvácení se zastavilo. To mu dalo naději.

Byl převezen do jiné nemocnice, kde mu bylo nabídnuto širší spektrum možností léčby. Rok uplynul a všechno se zdálo být lepší. Začal také s imunoterapií Nivolumab, která bohužel nepřinesla očekávané výsledky a rakovina se začala znovu šířit.

//

Last year in March, Adrian was diagnosed with stomach cancer, and from that point on the battle has started. His stomach was damaged during a biopsy, causing internal bleeding that doctors couldn't stop for almost two months. Adrian’s situation worsened and he has been told that the cancer has advanced to stage 4 and has spread to his liver. 

Despite the bleak prognosis and enormous challenges, he refused to give up. It has been another two months of unsuccessful attempts to stop the bleeding where he was hospitalised and could barely move whilst he was given nutrition only through an intravenous drip line which has made him lose a lot of weight. Afterwards he was given chemotherapy, which thankfully partially worked and the internal bleeding has stopped. This gave him hope. 

He has transferred to another hospital where he was given access to a wider range of treatment options. One year has passed and everything seemed to be getting better. He has also started Nivolumab immunotherapy, which unfortunately did not have the expected results and the cancer has started to spread again.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Po vyčerpání všech dostupných možností léčby jsme našli naději v Thajsku, kde mají úžasné výsledky s terapií NK buněk. Tato léčba, kombinovaná s konvenční medicínou, dietou a vitamíny, je holistický přístup, který by mohl Adriana zachránit. Bohužel, tato léčba není kryta pojištěním a on již nemá finanční prostředky na její zaplacení.

Celkové náklady spojené s léčbou jsou odhadovány na 150 000 eur, což také zahrnuje cestovní výdaje a ubytování během léčby. Každý dar a sdílení přibližuje Adriana k jeho lepší budoucnosti. Přidejte se k nám – každý příspěvek nás posune blíže k záchraně Adrianova života.

Léčba byla doporučena lékařem.

//

After exhausting all available treatment options, we have found hope in Thailand where they have amazing results with NK cell therapy. This treatment, combined with conventional medicine, diet and vitamins, is a holistic approach that could save Adrian’s life. Unfortunately, this treatment is not covered by insurance and he no longer has the financial means to afford it.

The total cost of the treatment is 150 000 euros, this includes travelling costs, feeding and accommodation during the treatment.  Every donation and each share widens Adrian's path to a more promising tomorrow. Your support is his beacon of hope. Please consider donating and help us reach the goal for saving his life.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

27. 5. 2024 20:49

Děkujeme za podporu // Thank you for your support!

Adrian momentálně podstupuje první část své léčby a to vše se děje díky vaší podpoře. Chceme vám poděkovat z celého srdce za to, že jste to umožnili. Je nesmírně vděčný za tuto příležitost a chtěl by poděkovat všem, kteří umožnili jeho cestu k uzdravení.

//

Currently, Adrian is undergoing the first part of his treatment, and all of this is happening because of your support. We wanted to thank you from the bottom of our hearts for making this possible. He is extremely grateful for the opportunity and wanted to thank all of you who have made his healing journey possible.

Dominika

11. 5. 2024 5:27

Děkujeme…

Chceme ze srdce poděkovat každému z vás, kteří jste si našli čas podpořit Adriana na jeho cestě za uzdravením ať už příspěvkem, sdílením nebo tou neskutečnou energií, kterou Adrianovi posíláte.  Děkujeme.

 Protože bez vás bychom to neměli možnost dokázat.
 Máte-li i vy ve svém okolí někoho blízkého, kdo by mohl potřebovat podporu, ať už je to objetí, milé slovo nebo jen obyčejná konverzace která by mu mohla zlepšit den, neváhejte to udělat.  Byt pozitivní, pomáhat a rozdávat lásku je to nejkrásnější co můžeme pro sebe a ostatní udělat.  

Nyní je řada na Adrianovi a věřím že udělá všechno proto, aby na jeho cestě uspěl.  One love ❤️

We want to thank each of you from the bottom of our hearts for taking the time to support Adrian on his journey to healing, whether it be through donations, sharing, or the incredible energy you send to Adrian. Thank you. Because without you, we would not have been able to do it.
If you too have someone close to you who might need support, whether it's a hug, a kind word, or just an ordinary conversation that could brighten their day, don't hesitate to do so. Being positive, helping, and spreading love is the most beautiful thing we can do for ourselves and others.

Now it's Adrian's turn, and I believe he will do everything to succeed on his journey. One love ❤️

6. 5. 2024 11:14

WOW, už je vás tady skoro 11000 dárců.

Je úžasné, jak obrovskou podporu Adrian od vás dostává, a to nejen finanční. Každé sdílení a příspěvek nás přibližují k cíli, a každá milá zpráva, kterou Adrian od vás obdrží, mu dodává neskutečnou sílu a energii. Moc vám všem chceme poděkovat za to, jak rychle jste dokázali pomoci Adrianovi dosáhnout prvního milníku, aby mohl brzy podstoupit svou první terapii. Pojďme mu společně pomoci dosáhnout dalšího cíle. Adrian je opravdový bojovník a tenhle boj s naši pomocí zvládne.

//

It's amazing how much support Adrian gets from you, and not just financially. Every share and donation brings us closer to the goal, and every kind message Adrian receives from you gives him incredible strength and energy. We want to thank you all so much for how quickly you were able to help Adrian reach his first milestone so he could have his first therapy soon. Let's help him achieve his next goal together. Adrian is a real fighter and he can handle this fight with our help.

Dominika. 

5. 5. 2024 7:52

Pomozme společně Adrianovi dosáhnout prvního mílníku.

Adrian se nachází již na klinice v Bangkoku, kde mu dělali všechny potřebné testy a vzali potřebné množství krve pro kultivaci buněk. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu mu byly doporučeny 2 buněčné terapie, které má dostat krátce po sobě. První buněčnou terapii LAK má dostat 14.5 a 5 dní na to má dostat druhou buněčnou terpii CIK. Do tohoto data musí Adrian zaplatit léčby a jelikož mu po zaplacení za ubytování, letenek, a zálohy na odběr krve pro kultivaci buněk nezbylo nic navíc jediná možnost je tato sbírka.

Prosím pomozme společně Adrianovi dosáhnout tohoto milníku, aby mohl absolvovat léčbu a zabojovat o svůj život. Je to ten největší bojovník, kterého znám.

Bez vás to nedokážeme.

//

Adrian is already at a clinic in Bangkok, where they did all the necessary tests and took the necessary amount of blood for cell cultivation. Due to his health condition, he was recommended 2 cell therapies, which he should receive shortly after each other. He is to receive the first cell therapy LAK on 14.5 and 5 days after that he is to receive the second cell therapy CIK. By this date, Adrian has to pay for treatment and since he has nothing left after paying for accommodation, plane tickets, and a deposit for blood sampling for cell cultivation, the only option is this collection.

Please, let's help Adrian reach this milestone together so that he can undergo treatment and fight for his life. He is the greatest fighter I know.

We can't do it without you.

30. 4. 2024 13:07

Poďakovanie

Milí priatelia a darci,

Chcem vyjadriť moje najhlbšie poďakovanie každému z vás, ktorí ste prispeli svojím darom, časom či povzbudivými slovami. Vaša štedrosť, podpora a povzbudzujúce slová ktoré mi zasielate pre mňa  veľa znamenajú a dodávajú mi obrovskú silu v tejto náročnej životnej etape.

Som presvedčený, že s pozitívnym nastavením mysle, silnou vôľou a správnou ľudskou podporou sa dá prekonať akákoľvek prekážka.  Verím, že s vašou pomocou a mojou vnútornou silou sa dokážem vyliečiť.

Ďakujem vám zo srdca za každý príspevok a každú povzbudzujúcu správu. Vyzbierať za 5 dní 300 tisíc CZK je naozaj obrovská podpora a verím že sa podarí úspešne vyzbierať celá čiastka potrebná pre zaplatenie liečby. Vaša podpora mi dáva motiváciu a nádej sa vyliečiť.

Adrian.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
300 Kč  •  9. 6. 2024 15:26
DobroDárce
600 Kč  •  8. 6. 2024 9:55
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  7. 6. 2024 14:10
Hana P.
2 000 Kč  •  7. 6. 2024 11:11
Adriane, přeji Vám, ať se plně uzdravíte a čeká Vás ještě dlouhý naplněný život
Velkorysý dárce
270 Kč  •  5. 6. 2024 0:32
Velkorysý dárce
22 Kč  •  3. 6. 2024 2:08
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  31. 5. 2024 10:20
DobroDárce
22 Kč  •  29. 5. 2024 3:50
Velkorysý dárce
100 Kč  •  28. 5. 2024 13:46
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  25. 5. 2024 12:26
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 5. 2024 15:11
Denisa V.
300 Kč  •  20. 5. 2024 11:53
S láskou...
Štědrý dárce
500 Kč  •  19. 5. 2024 8:22
Milý dárce
200 Kč  •  18. 5. 2024 17:27
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  16. 5. 2024 21:20
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  15. 5. 2024 16:20
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 5. 2024 9:49
Lucifer
31 Kč  •  15. 5. 2024 3:46
Ahoj. Posílám ti moje poslední peníze na účtu. Už jsem na nule. Posílám lasku a ať je lépe. ❤️
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2024 22:30
Stef
1 500 Kč  •  14. 5. 2024 18:27
Wishing you the best!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 5. 2024 14:28

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Martina Z.
300 Kč  •  5. 5. 2024 11:44
Věřím v lepší zítřky🩷
Kateřina S.
50 Kč  •  8. 5. 2024 16:01
Přeji hlavně sílu. Věříme v tebe.
Adam
128 Kč  •  26. 4. 2024 19:09
Drzim palce
Markéta S.
100 Kč  •  9. 5. 2024 9:38
Bojovníku bojuj!
Lenka A.
200 Kč  •  6. 5. 2024 9:27
Moc držím palce a přeji hodně sil!
Veronika H.
111 Kč  •  5. 5. 2024 8:25
To musí vyjít! My tě v tom nenecháme ❤️
Dobrosrdečný dárce
122 Kč  •  7. 5. 2024 11:54
Držím moc palce (i ty na nohách), ať všechno dobře dopadne! 🍀
Naďa Ch.
200 Kč  •  5. 5. 2024 8:23
Naděje umírá poslední a já věřím, že se podaří peníze vybrat a vše dopadne dobře. Držím moc palce.

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat