Sbírka ukončena:

Nevidíme, ale naše práce vidět je

Milník 1/5

Díky vaší podpoře se nám prozatím povedlo získat finance na rozvojové kurzy na hrnčířském kruhu, dekorování atd.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
9 000 Kč

Milník 2/5

Pokud se nám podaří vybrat 40 000,-, budeme si moci pořídit notebook pro obsluhu tiskárny na potisky. Notebook bude pomáhat i ZP.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
40 000 Kč

Milník 3/5

Pokud se přiblížíme částce 60 000,- můžeme pořídit vazač na drátěnou vazbu, abychom mohli vyrábět brožury.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
60 000 Kč

Milník 4/5

Za 9000,- budeme moci rozšířit vzdělání našich handicapovaných pracovníků v sekci potisků.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
69 000 Kč

Milník 5/5

Za 32 000,- bychom rádi modernizovali kanceláře a pracovní prostředí pro osoby se zrakovým a jiným postižením.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
101 000 Kč
 -
22 dárců
Celkem se zapojilo
440 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
93 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Nevidíme, ale naše práce vidět je

Milník 1/5

Díky vaší podpoře se nám prozatím povedlo získat finance na rozvojové kurzy na hrnčířském kruhu, dekorování atd.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
9 000 Kč

Milník 2/5

Pokud se nám podaří vybrat 40 000,-, budeme si moci pořídit notebook pro obsluhu tiskárny na potisky. Notebook bude pomáhat i ZP.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
40 000 Kč

Milník 3/5

Pokud se přiblížíme částce 60 000,- můžeme pořídit vazač na drátěnou vazbu, abychom mohli vyrábět brožury.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
60 000 Kč

Milník 4/5

Za 9000,- budeme moci rozšířit vzdělání našich handicapovaných pracovníků v sekci potisků.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
69 000 Kč

Milník 5/5

Za 32 000,- bychom rádi modernizovali kanceláře a pracovní prostředí pro osoby se zrakovým a jiným postižením.

Vybráno 0 Kč 9 683 Kč
101 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Datum přidání
11. 3. 2022
Poslední aktualita

11. 5. 2022 10:07

9000,- poputuje na dovednostní kurzy naší hrnčířské dílny!

Díky vaší podpoře se nám prozatím povedlo získat finance na rozvojové kurzy na hrnčířském kruhu, dekorování atd. Budeme moc rádi, pokud se nám povedou zajistit další potřebné finance na:

– notebook pro obsluhu tiskárny na folie pro tisk předmětů

– vazač na drátěnou vazbu

– kurzy na rozšíření znalostí a nové technologie v potisku a vazbě dokumentů

– dovybavení a modernizace kanceláří

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Kdo jsme a co děláme?

Život se zrakovým postižením je mnohdy plný omezení a nástrah. Nejedná se jen o bariéry ve formě architektonických překážek, ale často se mohou takto postižení lidé setkat s problémy v komunikaci s okolím, společností.

Předsudky, strach, neznalost mají za následek jejich znevýhodnění ve společnosti a na trhu práce. Nezaměstnanost osob se zrakovým postižením se pohybuje na úrovni přes 70 %.

Tuto problematiku se snaží aktivně řešit TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., které pomáhá cca 300 uživatelům ročně prostřednictvím sociálních a doplňkových služeb, a zaměstnává lidi se zrakovým postižením v rámci své sociální firmy Ergones.

Zde od roku 2011 pracují zrakově a jinak postižení pracovníci v keramické dílně a oddělení potisků. Máme rovněž specialisty na prodej speciálních elektronických kompenzačních pomůcek a lektory cizích jazyků. Tito se lidé napříč svému handicapu snaží udržet na trhu práce, vytvářet smysluplnou činnost a rozvíjet své znalosti v dané pracovní oblasti.

Komu pomáháme?

Osobám se zrakovým a jiným postižením, kteří nerezignovali, snaží se pracovat a uplatnit se na trhu práce. Téměř 80% osob se zrakovým postižením totiž nemá práci a díky svému smyslovému handicapu mají obtížné uplatnění na trhu práce a ve společnosti. To se snažíme měnit bez ohledu na to, jestli je jejich práce  zisková nebo ne. Pro organizaci je totiž jejich rozvoj dovedností a uplatnění na volném trhu práce na prvním místě.

 Ne vždy je však toto poslání jednoduché. Zaměstnancům se zrakovým postižením je potřeba vytvořit specifické podmínky pro vykonávání práce. Jde především o speciální pomůcky a individuální přístup. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

I přes to, že je pro nás klíčová zaměstnatelnost osob se zrakovým postižením a zisk sociální firmy Ergones je na vedlejší koleji, neobejdeme se bez podpory veřejnosti, donátorů abychom mohli jejich pracovní prostředí modernizovat včetně vybavení nebo nutného vzdělávání zaměstnanců. 

Aktuálně nám chybí finanční prostředky na:

 • vzdělávací kurzy točení na hrnčířském kruhu, dekorování, nové technologie výroby keramiky.
 • notebook pro obsluhu tiskárny na folie pro tisk předmětů.
 • vazač na drátěnou vazbu.
 • kurzy na rozšíření znalostí a nové technologie v potisku a vazbě dokumentů.
 • dovybavení a modernizace kanceláří, kde pracují osoby se zrakovým nebo jiným postižením – nábytek a zlepšení podmínek na pracovišti.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

11. 5. 2022 10:07

9000,- poputuje na dovednostní kurzy naší hrnčířské dílny!

Díky vaší podpoře se nám prozatím povedlo získat finance na rozvojové kurzy na hrnčířském kruhu, dekorování atd. Budeme moc rádi, pokud se nám povedou zajistit další potřebné finance na:

– notebook pro obsluhu tiskárny na folie pro tisk předmětů

– vazač na drátěnou vazbu

– kurzy na rozšíření znalostí a nové technologie v potisku a vazbě dokumentů

– dovybavení a modernizace kanceláří

13. 4. 2022 8:41

Naše poslání má smysl!

Zaměstnávání osob se zrakovým postižením není vždy jednoduché. Vznikají komunikační bariéry, strach, předsudky. To se snažíme měnit a ukázat společnosti, že si kvalitní pracovní místo zaslouží i osoby se zrakovým postižením. Dnes bychom vám rádi představili příběh naší kolegyně XX, která i přes svůj zrakový zrakový handicap pracuje s obrovským nasazením. Ta se s vámi podělí o své vnímání zaměstnávání osob se zrakovým postižením.

"Mé postižení zraku je zařazeno podle klasifikace WHO jako střední slabozrakost. Absolvovala jsem základní školu pro slabozraké profesora Vejdovského v Litovli.

Poté jsem studovala již na běžné Střední zemědělské škole obor veterinář v Kroměříži. Až o 20 let později jsem absolvovala studium na filosofické fakultě ÚP v Olomouci obor sociální práce, zakončený titulem Bc.

Překážky zaměstnávání osob se zrakovým postižením jsou jak na straně zaměstnavatele:

 • nedůvěra v dostatečnou samostatnost zaměstnance.
 • obava o nezvládnutí zadaného úkolu.
 • obava zaměstnavatele ze sníženého intelektu zaměstnance, přestože pro to není důvod.
 • obava ze zvýšených nákladů na zaměstnávání zaměstnanců s postižením zraku.

na straně zaměstnance:

 • obava ze stigmatizace v kolektivu – nezařazení se do něj.
 • obava, že nezvládne cestu do práce a z ní a pohyb na samotném pracovišti.
 • obava z nezvládnutí zadaných úkolů.

Pak jsou zde i okolnosti, které brání zaměstnávání osob s postižením zraku:

 • nevhodná pracovní pozice (práce vyžadující zrakovou kontrolu)
 • bezbariérový přístup do zaměstnání (pohybující se stroje, nebezpečí pádu předmětů, apod.)

V TC pracuji 16 let na pozici sociálního pracovníka.  

Používám brýle a při práci s internetem si text zvětšuji klasickým postupem. Nevyužívám žádný program. Pro usnadnění práce jsem si zvětšila kurzor myši. K přiblížení věcí, které jsou daleko, používám monokulár nebo fotku z mobilního telefonu, kterou si přiblížím. Z hlediska mé zrakové vady se mi naopak práce v TC jeví jako snadnější i proto, že si mohu dovolit nahlas přiznat, že na něco prostě nevidím a nikdo se mi ani nediví a ani nevysmívá. Naopak se všichni snaží včetně mě, najít řešení, abych svou práci co nejlépe zvládla.

Dříve jsem pracovala na volném pracovním trhu a své postižení jsem se snažila skrývat, což se ne vždy podařilo.

Mou práci vnímám rozhodně jako smysluplnou, i přes občasné pochybnosti, když se něco nepodaří.

Pomáhat lidem smysl rozhodně má. V mé práci se pořád učím něčemu novému (školení, kurzy), často jsou nevědomými učiteli i samotní klienti TC.

 Práce v TC mě naplňuje proto, že mohu pomáhat lidem se stejným druhem postižení, jako mám já. Má zraková vada může kdykoliv skončit úplnou slepotou, takže mě uklidňuje vědomí, že i poté se dá plnohodnotně žít."

 17. 3. 2022 8:21

Jsme na INSPIRANTE!

Magazín Inspirante se věnuje stylově bohaté žurnalistice, která upozorňuje na nejrůznější sociální a zdravotní problémy, ale především nabízí řešení a motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním.

Tvoří střechu informací v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. 

Vznikli jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium a snaží se mít stále větší dosah. Příběh naší výzvy a fungování sociální firmy Ergones je zaujal natolik, že se rozhodli o nás napsat.

https://inspirante.cz/pomozte-dobre-veci/

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
500 Kč  •  19. 5. 2022 9:42
Katka H.
300 Kč  •  15. 5. 2022 12:40
Delate skvelou praci :)
Velkorysý dárce
73 Kč  •  2. 5. 2022 16:57
Štědrý dárce
100 Kč  •  25. 4. 2022 13:47
Štědrý dárce
200 Kč  •  23. 4. 2022 14:30
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 4. 2022 21:44
DobroDárce
10 Kč  •  22. 4. 2022 9:28
Milý dárce
200 Kč  •  22. 4. 2022 9:27
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  21. 4. 2022 13:50
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  11. 4. 2022 17:39
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  1. 4. 2022 6:52
DobroDárce
500 Kč  •  30. 3. 2022 12:02
Štědrý dárce
100 Kč  •  26. 3. 2022 9:56
Kl.
200 Kč  •  21. 3. 2022 9:46
Milý dárce
300 Kč  •  16. 3. 2022 21:38
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  16. 3. 2022 17:21
Milý dárce
500 Kč  •  16. 3. 2022 13:36
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 3. 2022 13:35
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  15. 3. 2022 20:05
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 3. 2022 21:21
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 3. 2022 20:06

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat