Pojďme spolu udržet Českou republiku nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
4. 11. 2022
Poslední aktualita

20. 5. 2024 19:18

Tak jo, tak jsme na to kývli a budeme zase stavět. 🙂

Po delší době nám hraje do karet nabídka, jejíž cena se konečně vrátila na hodnoty z roku 2021. 🙏 V této fázi nás tedy v lokalitě Národního střeleckého centra čeká výstavba nového vodovodního řadu. Odstranění křovin a stromů, strojové hloubení zapažených rýh (přes 1400 m² pažení), použití vytěžené zeminy na našich pozemcích (přes 800 m³), základy tvarování budoucího krajinářského okolí a zejména nové potrubní vodovodní vedení s nezbytným příslušenstvím, to vše v nákresu z místa A do místa B v délce téměř půl kilometru 🙈. Následovat bude přípojka k budově, tlakové zkoušky, kolaudace a předání vodohospodářské stavby k veřejnému užívání. To vše na naše náklady bez veřejných peněz, za což děkujeme našim členům, partnerům a dárcům. Začínáme v červnu. 💪

Jsme rádi, že budeme mít zase kus práce za sebou a ještě tím v lokalitě pomůžeme i jiným s jejich budoucím připojením k vodovodnímu řadu. A protože máme sami vyzkoušeno, jak to bývá někdy těžké, přejeme všem ostatním bez ohledu na to, co pro nejen střeleckou komunitu děláte, ať se i přes případnou nepřízeň na cestě daří a dotáhnete do konce vše podle plánu. My ve spolku věříme, že když víte, že děláte správnou věc a dokážete k tomu spojit správné lidi, přestože ta cesta může být delší a klikatější než se na začátku zdálo, máte už teď vyhráno. Děkujeme! 🤝😉

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Kdo si kdy myslel, že v Evropě zažijeme další válku a jaká zvěrstva a morální i ekonomické škody na začátku třetího tisíciletí nám přinese? Dění na Ukrajině každý den ukazuje, že klid, mír a bezpečí nejsou vůbec samozřejmé. Nečekejme, až se zase stane něco, co si většina neuměla představit, nebo odmítala připustit. Zroďme společně silný příběh. Pojďme spolu udržet Českou republiku nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Připravme se, zlepšujme se a buďme jako společnost hodnotově pevnější, zdatnější, silnější a mentálně odolnější proti nečekaným ohrožením. Jsme přesvědčeni, že když děláme správnou věc, a dokážeme spojit správné lidi, vyhrajeme.

Náš projekt světově unikátního polyfunkčního objektu jsme společně s řadou přátel dotáhli daleko. Teď jsme ale narazili. Kvůli vnějším vlivům jsme v úzkých. Mohli bychom náš projekt zdržet? Asi mohli. Mohli bychom počkat na lepší dobu a vrátit se k němu. Nikdo nám ho nevezme. Jenomže, co když bude pozdě? Vždyť bezpečnost lidí v této zemi je nejen pro nás, táty, mámy, členy rodin, přátele a kamarády, nýbrž i pro všechny lidi, se kterými v této krásné zemi žijeme, nakonec tou nejdůležitější hodnotou. 

Nikdo nevíme, kdo nám zachrání život nebo zdraví, když to budeme potřebovat. Nikdo nevíme, komu my sami budeme potřebovat pomoct. Všichni, bez rozdílu, však v takové situaci vždy oceníme, když na to v tu chvíli nebudeme sami. Smekáme před hrdiny, kteří v občanském životě pomohli někomu v nouzi zachránit život, zdraví, nebo majetek. Smekáme před hrdiny, kteří bránili naši republiku.

Naší ambicí je vybudovat unikátní prostor, který bude pomáhat zrodu nových hrdinů, když dojde na nutnost pomoci lidem okolo a bude potřeba se ve vteřině rozhodnout, co a jak udělat. 


Máme sen. Máme sen o zrodu světově unikátního centra a postavení pamětní zdi u jeho vchodu, která je plná jmen. Centra, které se svojí prací podílí každý den, od rána do večera, na bezpečném životě nás všech. Žádné jméno na té zdi není malé, nebo velké. Všechna jsou si rovna bez rozdílu částky, jakou lidé přispěli. Sen o zdi plné jmen lidí a názvů společností. Sen o příběhu plném odvahy, svobody, odpovědnosti, cti, důvěry, vzájemného respektu a úcty. Příběhu naděje a osobního podílu každého z nás na bezpečí nás všech. Příběhu až po okraj naplněném vzory pro naše děti a vnoučata.


Někteří se usmívají a říkají, že je to v dnešní době bláznovství. My však věříme, že se ten, možná na první pohled bláznivý, sen stane skutečností. Třeba i díky vašemu daru, a právě v této složité době, postavíme a za 17 měsíců od kopnutí do země, v České republice otevřeme světově unikátní, polyfunkční a vícegenerační Národní střelecké centrum. Stane se vzorem u nás i za hranicemi a jeho služby poskytnou nám všem větší míru klidu, bezpečí, ale i vzájemné úcty a respektu mezi lidmi.

Komu pomůžeme?

Někteří z vás nás znají z médií, někteří se s námi právě teď seznamujete poprvé. Projekt naší neziskové organizace je prostorem pro setkávání se celých generací, předávání zkušeností, znalostí a umu z různých oblastí bezpečnosti a pomoci. Polyfunkční objekt, ve kterém se děti, dospívající i dospělí učí a zdokonalují své všestranné kompetence v oblasti reálné fyzické a mentální pomoci nejen sobě a svým rodinám, nýbrž i jiným, třeba úplně cizím lidem v nouzi.

Známe to z vlastní zkušenosti. Členové našeho spolku a naši partneři opakovaně pomáhali v občanském životě obětem při řešení konfliktních situací, při záchraně životů u horské služby, nebo třeba při výcviku bezpečnostních složek a řešení krizových situací ve válečných konfliktech.

Prožíváme obdobu studené války, která východně od nás přerostla v horkou. S bezpečnostními důsledky tohoto stavu se budeme potýkat ještě mnoho let. Možná to není vidět na první dobrou, ale je férové si přiznat, že rizika, která z toho plynou, pravděpodobně už nikdy nezmizí. Příkladem mohou být různé formy extremistických útoků, se kterými už se delší dobu některé státy v Evropě potýkají. Nestačí vyslovovat rozhořčení nad zlem, když přijde. Je potřeba, abychom na něj byli společně připraveni.

Záleží nám na svobodě a demokracii a jsme připraveni k jejich udržení každý den pracovat, abychom, v případě jejich ohrožení, měli schopnost se efektivně bránit.

Možná si říkáte, proč podporovat někoho v oblasti civilní bezpečnosti, když vám to není blízké. Víte, nemusíte sami chtít například držet zbraň, když se na to z jakéhokoliv důvodu necítíte a nedělá vám to dobře. Můžete místo toho pomoct jiným, aby ji s patřičným výcvikem drželi i za vás a bránili společné hodnoty, kdyby to bylo někdy potřeba. Prosíme, využijte této příležitosti.


CO UŽ MÁME A ČEHO JSME NA CESTĚ DOSÁHLI?

Z vlastních prostředků jsme koupili pozemky na sjezdu u dálnice D8 v dojezdové vzdálenosti 35 minut od Prahy. Máme stavební povolení, projektovou dokumentaci, partnery pro částečné financování i dodavatele stavby na klíč včetně nejlepší střelecké terčové technologie na světě z USA. K tomu inženýrsko-geologický průzkum, terénní úpravy lokality a geodetické vytyčení objektu v prostoru. To všechno už náš zapsaný spolek udělal a má. Kvůli vnějším vlivům jsme ale narazili na mantinely našich aktuálních možností a potřebujeme pomoc každého, kdo může pomáhat. Bezpečí života v naší zemi si nevybírá mezi dobou hodnou a zlou. Nevybírá si mezi dobou vhodnou a nevhodnou. Nechceme si jednou drbat hlavu, že jsme něco udělat mohli a neudělali, a že nejsme připraveni, když to teď a tady udělat můžeme.Důsledky opatření proti covidu se nevyhnuly ani nám. Do původního finančního plánu a zajištění investice nám, bohužel, zásadním způsobem zasáhla proticovidová opatření, která opakovaně uzavírala podniky našich významných podporovatelů. Řada z nich se z toho doposud nevzpamatovala a některé dorazila cena energií. Čelíme tomuto problému v kombinaci s válkou na Ukrajině, bezprecedentní inflací, růstem cen stavebního materiálu a prací, a také drastickým zvyšováním úrokové sazby. Každý den hledáme cesty, jak si s tím poradit a urychlit realizaci. 

Na častá přání proto nyní otevíráme také příležitost pro zapojení široké veřejnosti a firem. Děkujeme platformě Donio, že nám takovou vzácnou příležitost poskytla. Polyfunkční Národní střelecké centrum je světově výjimečným projektem a bude sloužit všem. Věříme, že nám s tím pomůžete. Kéž by nikdy nebylo potřeba znalostí a dovedností u nás získaných, ale když dojde na krizovou situaci, je lepší být dobře připraven. 


PŘIDEJTE SE A BUĎTE U TOHO S NÁMI! 

Nejsme v tom sami. Ani vy v tom s námi nebudete sami. Svým darem na výstavbu centra se připojíte k tisícům dosavadních dárců, podporovatelů a nezištných lidí, kteří nám bez nároku na odměnu na cestě různou formou pomohli a pomáhají. Pocházejí z celé České republiky a ze všech sociálních a společenských vrstev. Společnost je rozdělena a rozdělována mnoha tématy, ale téma bezpečnosti životů nás, našich dětí a vnoučat, lidi spojuje. Spojuje střeleckou i nestřeleckou veřejnost, spojuje civilisty i příslušníky ozbrojených složek. Právě proto jsme odolali návrhům na pozastavení projektu a nyní si dovolujeme oslovit skrze Donio i vás. Přidejte se a buďte u toho s námi.

Také vaše jméno nebo název společnosti může být pro příští generace na pamětní desce přímo u vchodu do budovy. Připomínka vašeho daru a solidarity a sounáležitosti v nejtěžší době, jaká naši republiku v novodobých dějinách potkala. Vybudovat něco nového v době klidu a pohody je fajn. Když to ale, společně s vámi, zrodíme v době bezprecedentní krize, staneme se spolu vzorem pro všechny další generace.


Je skvělé vidět, jak náš projekt lidi solidárně spojil a stále spojuje. Většinou doposud pomáhali napravit něco špatného, co už se někomu stalo.  Teď jsou společně s námi u vybudování něčeho nového. Třeba proto, aby se toho špatného stávalo méně, nebo, když už se to špatné stane, aby existovalo stále více lidí, kteří si budou vědět rady a pomohou škody zmírnit.


DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SLOVA UZNÁNÍ A OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE!

Nesmírně si vážíme všech ocenění naší práce a přístupu k řešení problémů na cestě. Vážíme si všech slov, která kdo vyřkl na naši adresu. Za dva roky každodenní přípravy realizace se nám sešla řada upřímných podpor z České republiky i ze světa. Některé vám, s velikým respektem a pocitem morálního závazku k jejich obsahu, předkládáme:

Ing. Tomáš Trávníček (prezident LEX z. s.): „Jako spolek tisíců občanů hájící v České republice už téměř čtvrt století práva slušných a zákona dbalých lidí na právo vlastnit zbraně, a který se v mnoha ohledech aktivně odborně podílel a podílí na civilní zbraňové legislativě, pozitivně hodnotíme fakt, že i přes několik let trvající epidemiologické, mezinárodní a ekonomické obtíže, se kterými se naše země v posledních letech potýká, se našel někdo, kdo vytrvale a neúnavně buduje projekt, který ve výsledku posílí povědomí a dovednosti občanů pro krizové situace. Jedná se o vskutku ojedinělý projekt, který v České republice nemá obdoby. Představenstvo LEX z. s. po detailním prostudování projektového záměru došlo k závěru, že Národní střelecké centrum skutečně otvírá nové možnosti jak pro držitele zbrojních průkazů a jejich koníčky, a tak i pro širší zapojení nestřelecké veřejnosti. Tedy především pro rozšiřování povědomí o reálném nakládání se zbraněmi a střelivem, a to v rámci platné legislativy. Pokud jde o aktivity, které se z našeho pohledu nabízejí pořádat pod střechou Národního střeleckého centra, tak to jsou například: závody Lidové obranné střelby (LOS), IPSC, IDPA atp. a to jak lokálního a národního, tak i mezinárodního charakteru, a to včetně Mistrovství republiky Lidové obrané střelby; dále charitativní závody jako jsou Regi Memoriál, Regi base shooting challenge; tréninky, semináře a kurzy a v neposlední řadě akce společenského charakteru, jako jsou předváděčky zbraní a nových technologií, zasedání orgánů institucí z branže, ale například i koktejly k významným dnům a příležitostem. Mnoho z vyjmenovaných aktivit LEX z.s. pořádá, a proto se těšíme na organizační možnosti, které by nám pro takové akce Národní střelecké centrum mohlo poskytnout.“

RNDr. Jiří Hynek (prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu  ČR): „Jsem přesvědčen, že řada firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu, sdružená v naší Asociaci, využije služeb tohoto centra. Ať již půjde o prezentace pro zákazníky, firemní akce, školení či semináře. Až bude centrum otevřeno, rádi ho využijeme i pro zasedání našeho Prezidia či jednání s našimi zahraničními partnery. Váš záměr je chvályhodný zvláště v době, kdy se všude okolo nás zhoršuje bezpečnostní situace. Jedině vycvičený a odhodlaný občan je zárukou bezpečnosti. A tomuto záměru může Národní střelecké centrum výrazně napomoci.“

Ing. Jan Schiller (hejtman Ústeckého kraje): „Těší mě, že pro realizaci tak významného projektu byl vybrán právě Ústecký kraj. Naše vzájemná spolupráce se může stát vzorem i pro ostatní v České republice. Jsem rád i za to, že díky Národnímu střeleckému centru přivedeme do našeho kraje nový turismus, nebo že nabídneme nová pracovní místa. Je až neuvěřitelné, že v době dvou let opatření proti covidu, bezprecedentního růstu inflace, základní úrokové sazby ČNB, cen vstupních materiálů, energií a nákladů spojených s válečným konfliktem na Ukrajině, nebyl tento projekt spolkem přerušen, nebo dokonce zcela zastaven. To vše při vědomí, že jeho práce byla doposud financována podle vyjádření vedení spolku výhradně z bezúročných půjček podporovatelů a daru českých právnických a fyzických osob, přičemž zásadním se pro zdárnou realizaci v těžké době jeví postoj bankovních ústavů. Spolek si podle vyjádření jeho vedení doposud nikdy nepožádal o žádné veřejné peníze a nebude je potřebovat ani koncept následného provozu. Je to v oblasti nevládního neziskového sektoru vskutku unikátní a příkladný přístup.“

Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA (starosta města Lovosice): „Výjimečný plán potřebuje výjimečné činy. Záměr NSC nepostrádá originalitu, komplexnost a řadu celospolečenských myšlenek. Je výborně propracován a zapadá do našeho inovativního konceptu. Jsme otevřeni novým myšlenkám a změnám, neboť ty mohou přinést další rozvoj a růst nejen našeho města, ale celého regionu. Jsme velice rádi, že si v NSC vybrali k realizaci právě naše město. Z našeho pohledu je Národní střelecké centrum unikátní zejména jako platforma pro vzdělávání, výchovu a výuku dovedností, ve svém celku ke zvyšování občanských kompetencí v oblasti obrany státu a ochrany obyvatel. Nad tuto klíčovou službu společnosti vnímáme také velmi pozitivně, že objekt může reálně sloužit jako ochrana před vojenskými agens, ale i jako útočiště v případě havárií, povodní a podobně. Vědom si toho, že projekt je připravován již třetí rok a že teprve v únoru se obrátilo mínění společnosti o potřebě aktivního uplatnění znalostí a dovedností při krizových situacích, včetně škol, věřím, že Národní střelecké centrum bude nejen jedinečným projektem, ale i výstavní základnou pro programy zvyšování míry znalostí a kompetencí občanů v České republice v oblasti bezpečnosti.“

PhDr. Jan Cacek (děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity): „Jako děkan fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity podporuji a vítám projekt výstavby národního střeleckého centra a v Lovosicích bezpečnostní situace ve světě se za poslední měsíce rapidně zhoršil, a proto je potřeba podobných projektů které mohou napomoci zkvalitňovat připravenost civilní veřejnosti a členů bezpečnostních složek České republiky jménem fakulty sportovních studií přeji realizačnímu týmu mnoho úspěchů v budování unikátního projektu národního střeleckého centra.“

Bc. Miroslav Zapletal (Česká republika) – vítěz světového poháru Asia Pacific Extrem Open, mistr světa, šampión Jihoafrické republiky, Německa, Kanady, Dánska, Afriky, Ruska, Nového Zélandu, mistr České republiky: „Jako tovární střelec České zbrojovky a člen národní reprezentace jsem se účastnil mnoha závodů po celém světě, získal celou řadu titulů a zkušeností, ale především mnoho přátel. Když jsem viděl vizualizace národního střeleckého centra a zmínil se o něm kolegům v zahraničí své nadšený si nenechali pro sebe a na podporu národního střeleckého centra natočila řada z nich krátká videa. Jsem opravdu rád, že mohu svými zkušenostmi a znalostmi přispět k realizaci tohoto úžasného projektu, který nemá ve světě obdoby.“

Jakub Sondel (ředitel marketingu, Česká zbrojovka, a.s.): „Velmi si ceníme vašeho záměru vybudovat Národní střelecké centrum. Cíle, kterých chcete dosáhnout, jsou ambiciózní, věřím však, že se vám podaří je beze zbytku naplnit. V budoucnu si s centrem dovedeme představit vzájemnou spolupráci, ať zápůjčkou nebo výstavkou našich zbraní, využitím střeleckých a prezentačních prostorů, umístěním reklamy a propagace naší značky atd. Přejeme vám v realizaci vašeho záměru hodně úspěchů a těšíme se na spuštění národního střeleckého centra.“

Ivan Smrž (majitel a jednatel MPI CZ s.r.o., výhradního dovozce značky Glock do ČR): „O projektu NSC jsem se dozvěděl náhodou v práci z brožury na stole. Vzbudil můj zájem, kontaktoval jsem proto jeho autora a sešli jsme se. Našli jsme společný zájem ve vybavení vnitřních střelnic systémy firmy Action Target, kterou naše společnost v ČR zastupuje.  Výstavba NSC je i pro americkou firmu v Evropě projekt naprosto ojedinělý a věřím, že na výsledek budeme všichni u nás doma, střelci i nestřelci, hrdí. Společnost MPI CZ s.r.o. zastupuje významné světové výrobce zbraní vojenského i nevojenského charakteru, sportovních a loveckých zbraní na českém trhu. Projekt Národního střeleckého centra jsme z pozice zastoupení v České republice představili společnosti GLOCK Ges.m.b.H. v Rakousku. Oznamuji vám, že vedení společnosti GLOCK Ges.m.b.H. ocenilo kvalitu přípravy vašeho projektu a projevilo vážný zájem o schůzku s představiteli Národního střeleckého centra. Společnost GLOCK Ges.m.b.H. by s vámi ráda jednala o možné formě spolupráce a účasti při realizaci vašeho projektu. Věřím, na základě mnohaleté zkušenosti z pozice zastoupení pro Českou republiku, že jednání bude úspěšné, a že i naše společnost MPI CZ s.r.o. najde cestu, jak Váš unikátní projekt v naší zemi dále podpořit.“

brig. gen. JUDr. Libor Lochman (ředitel Útvaru rychlého nasazení PČR): „Projekt Národního střeleckého centra, který v sobě spojuje nejen osvětu a edukaci ve společnosti, ale i odkaz na českou historii v oblasti konstrukcí zbraní, je velmi dobrým smysluplným konceptem, který si najde v rámci široké veřejnosti své příznivce. Obecně, tak jako v každé společnosti, existuje i v České republice skupina občanů, kteří projevují své sympatie ke zbraním a s nimi spojenými legálními aktivitami. Tito občané zajisté v rámci realizace vašeho projektu uvítají rozšíření možnosti odborného vedení a zdokonalování se v praktickém používání střelných zbraní. Jako policista vítám, že se tímto projektem rozšíří možnosti odborného vzdělávání širší veřejnosti.“

doc. Ing. Jan Komenda Csc. (balistik a soudní znalec v oboru střeliva a výbušnin): „Měl jsem tu čest být u početí NSC v lednu 2020, kdy mě František Matějka oslovil s nabídkou spolupráce na přípravě studie. Byla to výzva a nabídku jsem bez váhání přijal. V duchu jsem však cítil pochybnosti, zda je vůbec reálné takový obří střelniční komplex vybudovat. Postupně, jak jsem jej poznával jako člověka s nezlomnou vírou a extrémně silným tahem na branku, pochyby se rozplývaly. Dnes jsem přesvědčen, že tento celosvětově unikátní projekt se podaří uskutečnit, a k tomu jsem připraven přispět i svým dílem.“

Martin Novotný (Česká republika) – Prezident Asociace sportovní dynamické střelby České republiky: „Rád bych vám řekl o novém projektu, na kterém se nyní pracuje zde, v České republice. Bude se stavět rozsáhlá vnitřní střelnice nedaleko Prahy. Její název je Národní střelecké centrum. Celkem zde bude 12 střeleckých úseků, s rozdílnými dálkami střelby. Nejdelší z nich bude dlouhý 100 metrů. Centrum je vybaveno jídelnou, společenským klubem, seminárními a konferenčními místnostmi a přebíjecími místnostmi. A bude tam toho mnohem více. Věřím, že to bude skvělé místo pro sportovní střelce. A ještě jedna důležitá věc, Česká republika má velmi dobře nastavené zbrojní zákony, které jsou velmi přátelské také pro zahraniční střelce. Doufám, že tento nový projekt bude dokončen v blízké budoucnosti a my se zde setkáme při střelecké akci.“

Celina Pawlik (Polsko) -  vicemistryně Polska Polish Open a Rifle Polish Nationals Daniel Defence, vítězka světového poháru EurAsia Extreme Open a mezinárodního závodu Bathory Cup: „Tak unikátní projekt v našich zeměpisných šířkách rozhodně dodá prestiž našemu sportu, zvýší povědomí společnosti o sportovní střelbě, a především přitáhne nové závodníky zejména z řad juniorů, kteří jsou budoucností našeho sportu. Navíc mě těší fakt, že tahle stavba vyrůstá v Čechách, protože každý ví, že Češi pořádají jedny z nejlepších závodů v Evropě, ne-li na světě. A díky tomu, že jsou velmi pozitivním a pohostinným národem, a navzdory aktuálně velmi zvláštní a těžké době, je u nich atmosféra vždy hodně pozitivní. Osobně se už velmi těším na otevření Národního střeleckého centra. Držím pěsti, aby všechny stavební práce šly podle plánu.“

Ljubisa Momcilovic (Srbsko) – 17× mistr Srbska, násobný vicemistr Evropy, 4. místo Mistrovství světa 2017, šampión Austrálie a Asie 2016, vítěz Extreme Euro Open v letech 2017, 2018: „V České republice se připravuje vznik velkého střeleckého centra, Národního střeleckého centra. Je skvělá myšlenka, mít něco takového v Evropě. Pokud se mě někdo optá, o čem to je, běžte se prostě podívat do Francie, do CHÂTEAUROUX, abyste viděli, jak takové úžasné středisko funguje a proč jsou tak hrdí na to, co dělají. Proto bude takové centrum v České republice opravdu velká věc – pro všechny střelce, i pro střelce, kteří přijdou po nás, naše děti, naši vnuci a prostě všichni. Takže můj velký respekt, přeji vše dobré!“

Gaston Quindi Vallerga (Argentina) – mistr Argentiny, šampión Latinské Ameriky, vítěz závodu Panamerican Champion IPSC, mistr světa v obranné střelbě IDPA: „Řeknu vám, že je to úžasný nápad. Česká republika společně s USA jsou největšími regiony, co se týče praktické střelby a jsou to místa, která jsou navštěvována střelci z celého světa každý rok. Výhodou Národního střeleckého centra je to, že bude velmi blízko Prahy, která je jedním z hlavních měst Evropy. Bude to místo, které bude chtít navštívit mnoho střelců i se svými rodinami. Ti pak mohou navštívit Prahu, která je krásným městem. V Praze je mnoho hotelů a mnoho turistických možností a střelci budou chtít centru trénovat a více si zastřílet. Přeji si, aby všichni tito lidé, kteří snaží připravovat Národní střelecké centrum, brzy otevřeli.“

Jorge Ballesteros (Španělsko) -  mistr světa, mistr Evropy, šampion Španělska, vítěz závodu Extreme Euro Open, vítěz Světových policejních her: „Právě jsem dostal skvělé zprávy, vypadá to na hodně velký projekt nedaleko Prahy v České republice. Bude se jmenovat Národní střelecké centrum. Chtěl bych poslat veškerou svoji podporu týmu lidí, kteří se na tomto báječném projektu podílejí. Musí být velmi těžké zrealizovat něco tak úžasného. Budova bude postavena na perfektním místě, jelikož Praha je srdcem Evropy a tím pádem to bude skvělé pro každého, kdo si bude chtít zastřílet a užít si dobrý čas. Přeji jen to nejlepší, hodně štěstí a doufám že se zde brzy uvidíme.“

Robert Černigoj (Slovinsko) – Prezident asociace sportovní a dynamické střelby IPSC ve Slovinsku, mistr Evropy, vicemistr Evropy v obranné střelbě IDPA, mistr Slovinska: „Jsem regionální ředitel ze Slovinska a střelec IPSC. Poblíž Prahy se bude stavět Národní střelecké centrum. Viděl jsem fotky a plány. Je to skvělá věc také pro střelce začátečníky, pro rozvoj národního sportu trénování střelby a všeho okolo. Moc rád bych toto místo někdy navštívil, podporuji to a držím všechny své palce. Rád bych si zde někdy zastřílel také na IPSC závodech, pokud by to bylo možné. Pro tento sport je dobré mít místa jako je toto.“

Eduardo De Cobos (Španělsko) – Policejní mistr světa, mistr Evropy, šampión Asie, mistr Španělska, viceprezident a hlavní trenér mezinárodní asociace instruktorů střelby – MiSiA, hlavní instruktor mezinárodní střelecké univerzity v Barceloně: „V České republice se chystá nový velký projekt střelnice nedaleko Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst na světě. Jakmile toto nové zařízení bude fungovat, mám v plánu jej navštívit. Doufám, že vás všechny uvidím na této nové střelnici. A posílám veškerou mou podporu novému Národnímu střeleckému centru. Dokonalé místo pro setkávání – pro sport obecně, pro střelce praktické střelby a střelecký sport.“

Bartek Szczęsny (Polsko) – mistr Polska, Šampión mezinárodního závodu Polish trigun, Vítěz světového poháru Czech Extreme Euro Open, Polish Extreme Open, Asia Pacific Extreme Open: „Dostal jsem informaci, že Češi začali realizovat budovu Národního střeleckého centra. Je to ohromný objekt, ve kterém bude možné trénovat nejrůznější formy střelby. Vypadá to impozantně, ostatně můžete se na projekt podívat na webu – je to prostě úžasné. Srdečně zdravím, opravdu z toho mám super dojem, dobrá práce, tak se držte. Doufám, že jakmile bude objekt dokončený, tak si tam společně zatrénujeme.“

Louie Tirona a Rossen Hristov – Tactical Performance Center (USA), výcvik členů Navy SEAL, Federálních týmů SWAT, Combat Arms USAF,  U.S. Marie Corps a dalších: „TPC právě dostalo skvělou zprávu z České republiky. Vzniká tam nový projekt – velké střelecké centrum, veliká střelnice nazvaná Národní střelecké centrum, která bude postavena blízko Prahy, přímo v srdci Evropy, v České republice. Trénink je absolutní nutnost pro strážce zákona, vojáky i civilisty, a mít střelnici vhodnou pro takový trénink je velmi důležité. Proto jsme opravdu potěšeni, že Národní střelecké centrum bude místem, kam mohou lidé přijít a trénovat. Těšíme se, až přijedeme do Prahy, trénovat do Národního střeleckého centra, a těšíme se, že vás tam potkáme.“


VÝBĚR Z MÉDIÍ

V květnu 2022 vyšel v ČTK článek: „Válka na Ukrajině obrátila pozornost veřejnosti k Národnímu střeleckému centru. Lidé ho podpořili už více než třemi miliony korun“

V březnu 2022 vyšly v časopisu Zbraně a Náboje v rámci Tématu měsíce články: „Národní střelecké centrum: Jaké bude?“, „Národní střelecké centrum: Víceúčelové a soběstačně“ a „NSC: Jak jej kdo vidí“

V lednu 2022 vyšel v ČTK článek: „Realizaci Národního střeleckého centra podpořili dárci už více než milionem korun“

V lednu 2022 vyšel na Novinky.cz a v Právu článek: „Střelci chystají unikát pro celé generace“

V říjnu 2020 vyšel rozhovor ve Střelecké revue: „Rodí se Národní Střelecké centrum“

V červenci 2020 vyšel v Deníku rozhovor s Františkem Matějkou.

V červenci 2020 vyšel článek ve Zbraních a Nábojích: „Centrum zázraků – Střelnice, jaká tu ještě nebyla“

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V kontextu zásadního zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, s výhledem na riziko terorismu a válečného stavu na Ukrajině, před námi vyvstává zásadní úkol, jak zvýšit brannou připravenost nejen ozbrojených složek, ale také civilního obyvatelstva, které by mělo v případě potřeby spolupracovat s ozbrojenými složkami státu nebo v nadlimitních situacích i plnit jednodušší samostatné úkoly. Náš projekt nabízí svůj významný podíl na řešení výše uvedeného.

Výstavba polyfunkčního centra v Ústeckém kraji na sjezdu dálnice D8 u Lovosic, do jehož přípravy jsme investovali během dvou uplynulých roků prostředky v řádu nižších desítek milionů korun z vlastních zdrojů, bezúročných půjček podporovatelů, darů veřejnosti a zejména odvedenou spolkovou prací doposud bez veřejných dotací, je připravena k okamžité realizaci. Celkové náklady výstavby a vybavení budou činit 330 mil. Kč.

Se vzájemným respektem a úctou máme nastavené dodavatelské vztahy, které byly a jsou k našemu spolku a projektu vstřícné. Základním předpokladem realizace a provozu jsou dodávky výhradně z českých firem. Výjimkou je, na základě partnerských transatlantických vztahů, střelecká technologie společnosti Action Target z USA. Je prostě nejlepší na světě, využívají ji i americké bezpečnostní složky a doposud nebyla v obdobném měřítku v Evropě instalována.

Váš dar bude sloužit v plné výši na realizaci výstavby, vybavení a otevření centra. Čím vyšší bude ze sbírky celková výše darů, které připojíme k našim prostředkům, podporám tisíců dosavadních dárců z řad občanů i firem, bezúročným půjčkám našemu spolku a výjimečným cenovým nabídkám dodávek pro naši neziskovou organizaci, tím méně budeme potřebovat dalších vnějších zdrojů. Získáme tak i díky vám, mimo jiné, vyšší míru svobody v oblasti udržitelnosti provozu pro současnou i budoucí generaci.ČEMU JEŠTĚ SVÝM DAREM POMŮŽETE, AŽ CENTRUM OTEVŘEME?

Vnitřní a vnější bezpečnost
Primárním přínosem vzdělávacího projektu Národního střeleckého centra v praxi je zvyšování vnitřní bezpečnosti a obranyschopnosti země v souvislosti se Zákonem č. 14/2021Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Jak ukazuje současný vývoj v Evropě s ohledem na rostoucí riziko terorismu a války na Ukrajině, k bezpečnosti země přispívají různou měrou jak bezpečnostní složky státu, tak i samotní občané. Trénovaná a připravená civilní společnost tak může vhodně doplňovat silové složky, už jen proto, že není v moci ozbrojených složek být všude a včas, zejména v krizových dobách a situacích.

Vzdělávání a sport
Naše služby připravujeme na míru pro civilní držitele zbrojních průkazů a nové žadatele o zbrojní průkaz, příslušníky bezpečnostních složek či institucí státu a měst a hosty z České republiky i ze zahraničí. Součástí aktivit v areálu budou i sportovně-bezpečnostní a osvětové akce pro dospělé a děti ve spolupráci s policií, vojáky, hasiči a záchranáři, nebo národní i mezinárodní střelecké soutěže. Společně se školami a dalšími spolky z celé České republiky budeme realizovat branně-bezpečnostní přípravu dětí pro zvýšení jejich fyzické a mentální zdatnosti a odolnosti.

Mezigenerační sounáležitost a solidarita
Jako zásadní spatřujeme roli Národního střeleckého centra v podobě mezigenerační komunikační platformy, která pomůže v reálné praxi překlenout ztrátu 30 let civilní obrany díky extraktu znalosti a dovednosti generace znalých prarodičů předáním kompetence mladším generacím.

Akce pro školy, kluby mládeže či rodiny s dětmi
Národní střelecké centrum chce systematicky pracovat s mládeží, a to především formou vzdělávacích akcí. Dnešní mládež je vystavena pokřivenému pohledu na násilí, zbraně a bezpečnost. Ve veřejném prostoru vidí tyto fenomény pouze ve zkratkovité a zavádějící formě. Máme ambici stát se etalonem doplňků středoškolské výchovy praktických a teoretických dovedností sebeobrany se zbraní i beze zbraně, civilní obrany a první pomoci. Stejně se centrum zaměří i na výcvik aktivních civilních záloh a celkově se tak bude podílet na posílení pozitivního obrazu občanské základny civilní obrany v mezinárodním měřítku. Je proto žádoucí, aby mládeži byla dána (samozřejmě s informovaným souhlasem zákonných zástupců) možnost seznámení s funkcemi obranných prostředků, s jejich bezpečnou manipulací a použitím v kontrolovaných podmínkách. Může se v principu jednat o modernizovanou podobu kdysi plošně vyučované branné výchovy. Modernizovaná obdoba praktické občanské výchovy jako volnočasové aktivity bude mít ještě jeden sekundární pozitivní efekt: informovaná mládež bude odolnější proti zahraniční mediální propagandě a dezinformacím. Obdoba branné výchovy a zvyšování fyzických a znalostních kompetencí mládeže, výchova k občanské společnosti a civilní ochraně jsou pozitivní obranou před ideologickým zneužitím mladé generace.

Spolupráce se složkami IZS a dalšími složkami zapojenými do obrany státu
V našich prostorách se předpokládají společné aktivity se složkami IZS. Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. Ústecký kraj zřídil Stanici HZS, který je ze zákona pověřen koordinací při mimořádných situacích doslova přes ulici od místa určeného k vybudování Národního střeleckého centra. Kromě základních složek (HZS, PČR a zdravotnická záchranná služba) předpokládáme spolupráci s ostatními složkami IZS včetně neziskových organizací, které se na krizové situace dlouhodobě a systematicky připravují, například se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, neboť objekt NSC může v případě nutnosti sloužit jako civilní kryt před zbraněmi CBRN (chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými) a tudíž i před radiačním terorismem. Přilehlé venkovní prostory NSC budou poskytovat služby pro prezentační a výcvikové akce IZS pro školy, od předvedení prostředků hasičských po ukázky výcviku a trénink záchranářských psů (např. ve spolupráci s kynologickou záchrannou jednotkou Sírius a dalšími). Současně, mimo uvedené komplementární funkce, tyto prostory poskytnou i doplňkové možnosti využití všem návštěvníkům NSC jako relaxační a oddechová místa.

Kultura a tradice
Česká republika je krásným místem pro život plný příležitostí a zážitků. Národní střelecké centrum je koncipováno jako jediné svého druhu na světě. Rozhodli jsme se, že část našeho střeleckého centra proto zasvětíme také novému Národnímu muzeu českých konstruktérů zbraní. Lidé v této zemi byli historicky v mnoha oblastech života a práce vzorem pro ostatní v celém světě. Není nejmenší důvod pochybovat o tom, že to tak v mnoha oblastech je a bude i nadále. Pojďme na to společně navázat.

Zvyšování povědomí o bezpečnostních složkách a jejich propojování s občanskou společností
Polyfunkční Národní střelecké centrum má potenciál stát se výkladní skříní českého střelectví, některých silových složek a, v obecné rovině, občanské obrany státu. Díky svému rozsahu se budou na denní bázi potkávat ozbrojené složky při tréninku s řadovými občany, kteří si zde budou zvyšovat své kompetence, ať již v rámci individuálního tréninku, či v rámci organizovaných soutěží nebo různě zaměřených profesionálních kurzů. Tato koexistence bude zajišťovat příkladné a žádoucí posilování vazeb mezi občany a bezpečnostními složkami.

Neutrální medializace držení zbraní
Aktuální situace na východě evropského kontinentu jasně dokládá, jak je odhodlané, trénované a kompetentní obyvatelstvo klíčové v momentě, kdy dojde k limitním bezpečnostním scénářům. Národní střelecké centrum si klade za cíl svou činností tento narativ posilovat, a to výhradně neutrální formou, tedy prosazovat vzdělávací činnosti v oblasti zbraní, a prezentovat zbraně a jejich držení, ryze v neutrálním duchu, jako věc, která je běžná, kvalitně státem regulovaná, v tomto rámci bezpečná a z hlediska národních zájmů žádoucí. Budiž též zmíněno, že v současné době výrazně roste počet žadatelů o zbrojní průkaz. Je opravdu důležité tyto nové držitele motivovat k intenzívnímu odborně vedenému tréninku a poskytnout jim k tomu také potřebné zázemí, což ocení celá společnost, včetně nestřelecké veřejnosti.

Nadační fond
Pod záštitou Národního střeleckého centra připravujeme společně s dalšími partnery vznik nadačního fondu, jehož cílem z výtěžků provozu bude podpora projektů prevence násilí, pomoc obětem násilné trestné činnosti a podpora lidem, kteří byli vystaveni situaci nutné obrany a krajní nouze. Budoucí provoz zajistí dostatek zdrojů nejen na to, abychom nebyli závislí na veřejných prostředcích. Zajistí také zdroje pro podporu jiných spolků a institucí z oblasti starosti o rozvoj fyzických a mentálních dovedností dětí, dospívajících i dospělých, které je připraví na možnou pomoc v krizových situacích. Opakovaně jsme byli konfrontováni slovy „proč bych měl přispět, to se mně netýká, to se mi nemůže stát“. Tato slova platila vždy do okamžiku, kdy se něco, co se stát nemohlo, prostě stalo. Ať už jde například o pomoc při útoku pachatele na ulici, majetkovou škodu při katastrofách, nebo dopravní nehody, čím více lidí bude mít znalost a odolnost v krizové situaci, tím méně škod na životech, zdraví a majetku vznikne.


JAK VYUŽIJEME FINANCE, KDYŽ SE PODAŘÍ VYBRAT VÍCE, NEŽ PLÁNUJEME?

Je to jednoduché. Máme totiž obrovský respekt k tomu, co všechno platforma Donio dosud dokázala, kolika lidem společně s dárci pomohla vyřešit jejich trable, a kolika lidem umožnila pomoct a pomáhat někomu jinému. Bude nám ctí, když jakékoliv dary, které bychom přijali nad rámec potřeby, budeme moci předat týmu Donio na činnost jejich platformy. Vidět v těžké době skutečnou solidaritu mezi lidmi je totiž k nezaplacení. Hluboce věříme, že to oceníte i vy a děkujeme vám za to předem! Část financí bude také věnováno na pomoc lidem, kteří potřebují zdravotní a psychologické služby.

Jménem celého realizačního týmu, přátel, partnerů a podporovatelů projektu

František Matějka
ředitel Národního střeleckého centra
předseda spolku

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 5. 2024 19:18

Tak jo, tak jsme na to kývli a budeme zase stavět. 🙂

Po delší době nám hraje do karet nabídka, jejíž cena se konečně vrátila na hodnoty z roku 2021. 🙏 V této fázi nás tedy v lokalitě Národního střeleckého centra čeká výstavba nového vodovodního řadu. Odstranění křovin a stromů, strojové hloubení zapažených rýh (přes 1400 m² pažení), použití vytěžené zeminy na našich pozemcích (přes 800 m³), základy tvarování budoucího krajinářského okolí a zejména nové potrubní vodovodní vedení s nezbytným příslušenstvím, to vše v nákresu z místa A do místa B v délce téměř půl kilometru 🙈. Následovat bude přípojka k budově, tlakové zkoušky, kolaudace a předání vodohospodářské stavby k veřejnému užívání. To vše na naše náklady bez veřejných peněz, za což děkujeme našim členům, partnerům a dárcům. Začínáme v červnu. 💪

Jsme rádi, že budeme mít zase kus práce za sebou a ještě tím v lokalitě pomůžeme i jiným s jejich budoucím připojením k vodovodnímu řadu. A protože máme sami vyzkoušeno, jak to bývá někdy těžké, přejeme všem ostatním bez ohledu na to, co pro nejen střeleckou komunitu děláte, ať se i přes případnou nepřízeň na cestě daří a dotáhnete do konce vše podle plánu. My ve spolku věříme, že když víte, že děláte správnou věc a dokážete k tomu spojit správné lidi, přestože ta cesta může být delší a klikatější než se na začátku zdálo, máte už teď vyhráno. Děkujeme! 🤝😉

13. 12. 2023 18:14

„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud“

Dosáhli jsme i díky Vám, dárcům z Donio, dalšího dílčího úspěchu při realizaci našeho projektu. Naše vlastní na míru pro Národní střelecké centrum vyrobená trafostanice, kterou jsme v listopadu instalovali (400kVA; 22/0,4kV s rozvaděčem NN 630A/4×400A), je nově připojena ke kabelům vysokého napětí a k optickému kabelu pro vzdálený dohled, kontrolu a ovládání. Teď už jen kamerová zkouška chrániček v protlaku pod silnicí, nějaké to měření a revizní zpráva, zahrnout, uklidit a můžeme kolaudovat. Do konce tohoto roku budeme mít hotovo. Pak už si jen zazpívat „Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud“ od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a oslavit to. :)

Dovolte nám poděkovat za to, že jste se přes platformu Donio připojili svými dary k ostatním podporovatelům našeho projektu. Dva roky vnějších problémů kolem, které nedopadly zdaleka jen na nás, práci našeho spolku sice hodně přibrzdily, ale nezastavily. Také díky Vám se nám letos podařilo konečně zajistit proud pro stavbu i celý budoucí areál a na jaře můžeme pokračovat. Děkujeme!


Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 5. 2024 20:18
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 3. 2024 21:27
Štědrý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 21:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 12. 2023 9:05
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 8. 2023 7:09
Velkorysý dárce
1 100 Kč  •  20. 5. 2023 19:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  5. 5. 2023 13:38
Milý dárce
2 000 Kč  •  16. 4. 2023 15:08
Milý dárce
2 500 Kč  •  28. 1. 2023 15:17
Dobrosrdečný dárce
2 500 Kč  •  28. 1. 2023 15:14
DobroDárce
500 Kč  •  30. 12. 2022 15:42
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 12:24
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2022 12:02
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 12. 2022 21:40
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 12. 2022 9:07
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  29. 11. 2022 20:01
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  23. 11. 2022 16:05
Aleš
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 21:45
Díky za vaši vizi a vytrvalost!
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  20. 11. 2022 10:06
Velkorysý dárce
500 Kč  •  16. 11. 2022 18:46
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  16. 11. 2022 10:10

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Aleš
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 21:45
Díky za vaši vizi a vytrvalost!
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 5. 2024 20:18
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 3. 2024 21:27
Štědrý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 21:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 12. 2023 9:05
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 8. 2023 7:09
Velkorysý dárce
1 100 Kč  •  20. 5. 2023 19:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  5. 5. 2023 13:38

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat