Úspěšně vybráno:

Roman díky Vám získal novou paži a prsty

Vybráno 0 Kč 550 805 Kč
549 000 Kč
 -
448 dárců
Celkem se zapojilo
1 015 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
42 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Roman díky Vám získal novou paži a prsty

Vybráno 0 Kč 550 805 Kč
549 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Superhumans
Datum přidání
18. 5. 2023
Poslední aktualita

17. 1. 2024 7:33

Roman is staying in a sanatorium in the Lviv region/Roman zůstává v ozdravovně v Lvovské oblasti

Roman zůstává v ozdravovně v Lvovské oblasti. Pokračuje v rehabilitacích a dalších léčebných procedurách kvůli jeho současným zdravotním problémům.

Zde je video – Roman má velké problémy s funkcí sluchu. Proto jsme mu poskytli naslouchátko. Celý příběh si můžete poslechnout zde: 

https://youtu.be/2XmwT_WNFk4

Roman is staying in a sanatorium in the Lviv region. He continues rehabilitation and other medical procedures due to his current health problems. 


Here is the video – Roman has major problems with his hearing function. Therefore, we provided him with a hearing aid. The whole story you can hear in this video:

https://youtu.be/2XmwT_WNFk4

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

CZ

Roman Kuprienko přišel o levou paži a tři prsty na pravé ruce, když sebral minu od civilisty ve vesničce, kde se nacházela jeho vojenská jednotka. Mina explodovala v jeho náručí a zranila jeho obličej. Ztratil sluch a téměř ztratil zrak.

Evakuaci si dobře pamatuje, byl převezen do první nemocnice poblíž frontové linie a probudil se v Dnipru po 7 dnech v kómatu.

Lékaři dokázali zachránit jeho život, ale ne jeho paži a prsty.

Dostal naslouchadlo a podstoupil sérii operací, které částečně obnovily jeho zrak.

Zranění utrpěl 10. května 2022 a stále čeká na protézu.

Před plnohodnotnou invazí byl Roman v armádě a sloužil jako řidič bojových vozidel pěchoty. Vystudoval školu jako kuchař a často žertuje, že vaření byl jeho vedlejší úkol v armádě.

ENG

Roman Kuprienko lost his left arm and three fingers on the right hand when he picked up the mine from a civilian in a small village where his military unit was located. It exploded in his arms and damaged his face. He lost his hearing ability and almost lost vision. 

He remembers evacuation clearly to the first hospital close to the frontline and waking up in Dnipro after being 7 days in coma. 

Doctors managed to save his life, but not his arm and fingers.

He received his hearing aid and had a series of operations that partially restored his vision. 

He was injured on May 10th, 2022 and still waiting for the prothethis. 

Before the full scale invasion, Roman was in the military and served as driver for infantry fighting vehicles. He graduated from college as a cook and often jokes that cooking was his secondary task in the army. 

UA

Роман Купрієнко втратив ліву руку і три пальці на правій руці, коли підібрав міну у цивільного в маленькому селі, де була розташована його військова частина. Вона вибухнула у нього в руках і пошкодила обличчя.

Він втратив слух і майже втратив зір.  Чітко пам'ятає евакуацію до першого шпиталю поблизу лінії фронту і те, як прокинувся у Дніпрі після 7-денної коми. 

Лікарям вдалося врятувати йому життя, але не руку та пальці.

Йому встановили слуховий апарат та провели низку операцій, які частково відновили зір. 

Поранення отримав 10 травня 2022 року і досі чекає на протез. 

До початку повномасштабного вторгнення Роман був військовим, служив водієм бойових машин піхоти. Він закінчив училище за спеціальністю кухар і часто жартує, що в армії приготування їжі було його другорядним завданням. 

Komu pomůžeme?

CZ

Roman si jasně pamatuje den, kdy byli neustále ostřelováni Ruskem a poté procházeli vesnicí. Civilisté prosili, aby neopouštěli vesnici a žádali, aby odstranili pozůstatky bomb a raket z jejich domů.

Když viděl starého muže, jak nese minu, automaticky ji sebral. Jeho kamarád byl zabit střepinou a civilista se těsně vyhnul vážnému zranění.

ENG

Roman clearly remembers the day when they were constantly shelled by russians and walking through the village afterwards. Civilians were begging not to leave the village to russians and kept asking to remove leftovers of bombs and rockets from their houses. 

When he saw an old man carrying a mine, he automatically picked it up. His comrade was killed by the fragment and the civilian almost avoided significant injury. 

UA

Він добре пам'ятає день, коли їх постійно обстрілювали росіяни, а потім вони ходили селом. Селяни благали не залишати село росіянам і просили прибрати з будинків залишки бомб і ракет.


Побачивши старого чоловіка, який ніс міну, він автоматично підняв її. Його товариша вбило осколком, а цивільний майже не отримав серйозних поранень. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

CZ

Roman má před sebou dlouhou cestu k obnovení ztracených schopností a potřebuje protézu ruky a prstů.

Centrum Superhumans našlo řešení pro jeho ruku – heroickou ruku, kterou vyrábí společnost Open Bionics (https://openbionics.com/cs/) a prsty od italské společnosti (http://www.officine-ortopediche.it/), které nabízejí inovativní řešení pro podobné zranění.

Aby Roman znovu získal schopnost pohybovat prsty a obsluhovat sebe sama bez vnější podpory, potřebuje 16 260 USD na pokrytí nákladů na protézu Hero arm a 9 000 USD na pokrytí nákladů na italské myoelektrické řešení pro jeho prsty.

ENG

Roman has the long road for renewing his lost abilities and needs a hand prosthetic and finger prosthetic. 

Superhumans center found a solution for his hand – hero arm, produced by Open Bionics (https://openbionics.com/en/ ) and fingers from Italian company (http://www.officine-ortopediche.it/) that have innovative solution for similar injuries. 

To bring Roman his lost ability to move his fingers and serve himself without external support he needs 16.260 USD to cover costs of Hero arm prosthethis and 9.000 USD to cover costs for Italian myoelectric solution for his fingers.

UA

На Романа чекає довгий шлях до відновлення втрачених можливостей, адже йому потрібен протез кисті та протез пальців.


Superhumans Center знайшов рішення для його руки — рука героя від Open Bionics (https://openbionics.com/en/) та пальці від італійської компанії (http://www.officine-ortopediche.it/), які мають інноваційне рішення для подібних травм. 

Щоб повернути Роману втрачену здатність рухати пальцями та обслуговувати себе без сторонньої допомоги, необхідно 16 260 доларів США на протез руки героя та 9 000 доларів США на італійське міоелектричне рішення для пальців.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

17. 1. 2024 7:33

Roman is staying in a sanatorium in the Lviv region/Roman zůstává v ozdravovně v Lvovské oblasti

Roman zůstává v ozdravovně v Lvovské oblasti. Pokračuje v rehabilitacích a dalších léčebných procedurách kvůli jeho současným zdravotním problémům.

Zde je video – Roman má velké problémy s funkcí sluchu. Proto jsme mu poskytli naslouchátko. Celý příběh si můžete poslechnout zde: 

https://youtu.be/2XmwT_WNFk4

Roman is staying in a sanatorium in the Lviv region. He continues rehabilitation and other medical procedures due to his current health problems. 


Here is the video – Roman has major problems with his hearing function. Therefore, we provided him with a hearing aid. The whole story you can hear in this video:

https://youtu.be/2XmwT_WNFk4

12. 8. 2023 10:51

Dear donors, thank you!

Dear everyone, who donated for the Romans' new arm and fingers.
By the name of all Ukrainians, we are grateful for your support and for returning lost opportunities to Roman. Right now, he is training with his new HeroArm to live even a better life and learning how to do all the casual things that we do – tie the shoelaces, use a smartphone, drive a car etc.
Thank you and stay safe!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Příspěvky od partnerů

97 000 Kč od Donio

Nejnovější dárci

Jindřich
1 000 Kč  •  29. 6. 2023 0:19
držím palce pro tvůj další život
Velkorysý dárce
20 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:48
Andrey Bondarenko
100 000 Kč  •  28. 6. 2023 20:45
Alena T.
600 Kč  •  28. 6. 2023 18:47
Herojam slava!
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  28. 6. 2023 18:45
Štědrý dárce
500 Kč  •  28. 6. 2023 18:41
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  28. 6. 2023 18:05
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 6. 2023 17:26
Laskavý dárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 17:09
DobroDárce
300 Kč  •  28. 6. 2023 17:07
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 6. 2023 16:55
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 16:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 6. 2023 16:49
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  28. 6. 2023 16:14
DobroDárce
500 Kč  •  28. 6. 2023 15:48
Štědrý dárce
68 Kč  •  28. 6. 2023 15:32
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  28. 6. 2023 14:02
Milý dárce
600 Kč  •  28. 6. 2023 13:59
Laskavý dárce
800 Kč  •  28. 6. 2023 13:39
Brigita P.
1 000 Kč  •  28. 6. 2023 13:34
Удачі!
Tomáš V.
600 Kč  •  28. 6. 2023 13:13
Romane, vše dobré, jsme s Vámi
DobroDárce
500 Kč  •  28. 6. 2023 13:11

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat