Pomozte změnit příběh

Vydejte se mnou Můj týden – velký plánovací kalendář

Velký plánovací kalendář pomůže dětem hravou formou pochopit abstraktní koncepty jako před, po, zítra nebo za tři dny. Pomocí vizualizace naplánovaných aktivit a úkolů jednoduše znázorňuje čas a jeho dílčí úseky, čímž může pomoci překonat případné nejistoty a strach z neznámého. Kromě složky plánování nabízí i jednoduchý systém (sebe)reflexe pomocí sledování vnějších (počasí) a vnitřních (nálady) pochodů uvnitř a kolem nás.

Zatím jsme společně vybrali 12 493 Kč!